ขอมา แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556 จัดไป!!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขอมา แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 นักบัญชี จัดไป!! ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
ใกล้สอบเข้ามาเต็มทีแล้วหละคะ สำหรับการสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2555 ที่เปิดรับกันไปเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา วันนี้มีหลายท่าน ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 กันมาเป็นจำนวนมาก เราเลยเอา แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี มาฝากไว้ให้ท่านได้ลองฝึกฝีมือกัน ก่อนลงสู่สนามจริง เอาหละคะในเมื่อท่านขอ แนวข้อสอบ กปภ 2556 เราก็จัดไป!! เพื่อให้ท่านได้มีเวลา มีความพร้อม ได้เตรียมตัวก่อนสอบจริง ไปดูกันเลย
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555


ขอมา แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556 จัดไป!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กปภ 2555 ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
1. จังหวัดใด เป็นจังหวัดที่กรมโยธาธิการกู้เงินจากธนาคารออมสินมาดำเนินการสร้างการประปา ในปี 2497
ก. ร้อยเอ็ด                ข. มหาสารคาม
ค. ภูเก็ต                    ง. เชียงใหม่
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
2. ข้อใดคือ ภารกิจ และหน้าที่ของ การประปาส่วนภูมิภาค
ก. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
ข. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศ
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักขององค์กรการประปาส่วนภูมิภาคที่ถูกต้องที่สุด
ก. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่บริษัทเอกชน
ข. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
ค. สำรวจ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ง. ถูกทุกข้อ
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
4. การปรับรูปแบบการดำเนินกิจการประปาของกองประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ รัฐวิสาหกิจ เกิดขึ้นเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2519                ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2523                ง. พ.ศ. 2525
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
5. ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับประปาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย
ก. ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม
ข. การประปาพิบูลสงคราม
ค. พ.ศ.2496
ง. ถูกทุกข้อ
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
6. โรงกรองน้ำแห่งแรกในสยาม เปิดใช้วันแรกในปีพุทธศักราชใด
ก. พ.ศ. 2457                ข. พ.ศ. 2459
ค. พ.ศ. 2464                ง. พ.ศ. 2465
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
7. ในสมัยแรกของการประปา การประปาใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด
ก. ติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟใช้เอง        ข. โรงไฟฟ้าสามเสน
ค. โรงเบียร์บุญรอด            ง. ถูกทุกข้อ
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
8. อ่างเก็บน้ำแห่งแรกของไทย เกิดจากการทำทำนบกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดใด
ก. ชัยนาท                ข. สิงห์บุรี
ค. อ่างทอง                ง. อุทัยธานี
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
9. ฉายา เวนิสตะวันออก ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีที่มาจากสิ่งใด
ก. ความสวยงามของบ้านเมือง
ข. ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายจำนวนมาก
ค. ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำบ่อ น้ำจากร่องสวน
ง. ถูกทุกข้อ
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556
10. กษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์ใดที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการประปาในประเทศไทย ด้วยการให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้รับสนองพระราชดำริ
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556

อ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 พร้อมเฉลย
ขอ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคนักบัญชี แนวข้อสอบ กปภ 2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,