[ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/04/2555 หลังจากที่รอกันมานานสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือน ในหน่วยงานต่างๆ วันนี้ทางสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศเปิดรับสมัครสอบภาค ก. คือ ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) ประจำปี 2555 โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 สนใจอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

[ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

สมัครสอบ กพ ปี 2555 ก.พ. รับสมัครสอบ 2555

[ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2555 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555
รับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับปริญญาโท 
    [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2555
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน ๔ ระดับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ประจำปี ๒๕๕๕

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๕ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๑ – xxxxxx (ลำดับที่สมัคร) 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๕ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๒ – xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)

๓. ระดับปริญญาตรี [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับ
คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๕ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๓ – xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)

๔. ระดับปริญญาโท [ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับ
คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๕ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๔ – xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)
[ข่าวด่วน] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

อ่านรายละเอียดรายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ คลิก !!


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ขั้นตอนที่ ๑
ของ – ส่วนราชการระดับกรม – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

(1) ข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ

(2) **รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๘ ขั้นตอนที่ ๑ ของ – ส่วนราชการระดับกรม –
มีจำนวนทั้งหมด …….. คน ได้แก่
1. นางสาว …………………………………………………. ตำแหน่ง ………………………………………
2. นาย ……………………………………………………….. ตำแหน่ง ………………………………………


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

(3) ส่วนราชการระดับกรม – ขอนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
๓.๑ สำเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ
๓.๒ เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด)
๓.๓ สำเนาประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการ
๓.๔ แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) และกรอบการสั่งสมประสบการณ์
ของส่วนราชการ (ภาพรวมระดับกรม)
ผู้รับผิดชอบระบบฯ ของส่วนราชการ หรือ ผู้ประสานงานระบบฯ ของส่วนราชการ
นาย/นาง/นางสาว ………………………………………….
หรือ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………….
หมายเลขโทรสาร …………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

(ตัวอย่าง – แบบฟอร์มสรุปคุณสมบัติรายบุคคล)

นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………………………………………………..
ตำแหน่ง …………………………………………………………… สังกัด ……………………………………………….
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

๒. บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๑ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

๔. มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555
๕. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ :
๕.๑ ผลคะแนน CU-TEP ที่ยื่น = ………… คะแนน หรือ
๕.๒ ผลคะแนน TOEFL ที่ยื่น = …………. คะแนน หรือ
๕.๓ ผลคะแนน IELTS ที่ยื่น = ระดับที่ …………. หรือ
๕.๔ ผลคะแนนของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ยื่น = ร้อยละ …………. คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555
๖. สามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานไปในต่างจังหวัดได้ หรือ ต่างประเทศได้

๗. เป็นข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่

๘. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่

๙. เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ………………………………. ปี พ.ศ. …………

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ประจำปี 2555 8–30 พค 2555 สมัครสอบ กพ ปี 2555

Tags: , , , , , , , , , , ,