เจาะลึก แนวข้อสอบ กปภ ภาษาไทย พร้อมสอบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย แนวใหม่ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เจาะลึก แนวข้อสอบ กปภ ภาษาไทย พร้อมสอบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย แนวใหม่

เพราะเราอยาก ให้ แนวข้อสอบ กปภ ภาษาไทย ชุดนี้ เป็นตัวช่วยชั้นหนึ่งของผู้สมัครสอบ มาลองดูสักตั้ง กับแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย เรียกได้ว่า ถ้าพลาดไป คงต้องอ่านหนุงสือเตรียมตัวสอบเพิ่มไปอีกเป็นกองๆ ประหยัดเวลาไว้หน่อยดีกว่าไหมคะ แนวใหม่ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 57 เจาะลึก วิศวกรโยธา นักบัญชี ช่างไฟฟ้า พนักงานการเงินและบัญชี ที่รวมไว้แล้วทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ แนวข้อสอบ กปภ ภาษาไทย พร้อมสอบ


เจาะลึก แนวข้อสอบ กปภ ภาษาไทย พร้อมสอบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557 พร้อมเฉลย แนวใหม่ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 57

แนวข้อสอบภาษาไทย สำหรับสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี57
ชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดอ่านออกเสียงผิด
ก. วีรชน อ่าน วี – ระ – ชน
ข. วสันตฤดู อ่าน วะ – สัน – ตะ – รึ – ดู
ค. ภูมิศาสตร์ อ่าน พูม — สาด
ง. ทันตแพทย์ อ่าน ทัน – ตะ – แพด
2. ข้อใดใช้คำกำกวม
ก. กาแฟถ้วยนี้แก่ไปกินไม่ได้
ข. นายแก่ไปทำงานแล้ว
ค. พ่อแม่หวังดีต่อลูกทุกคน
ง. ห้ามมิให้ตั้งแผงลอยบริเวณนี้
3. ข้อใดเรียงคำภาษา ไม่ ถูกต้อง
ก. พระจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก
ข. เขาทำดอกไม้ประดิษฐ์ขาย
ค. สมุดดินสอหายไปในลิ้นชัก
ง. ทะเลมีคลื่นลมแรงมาก
4. ศัพท์ในข้อใดมีความหมายตรงกับที่นอน
ก. บรรทม ข. บรรจถรณ์
ค. เขนย ง. มรณา
5. “ขลาด” เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรเพราะข้อใด
ก. เป็นคำควบกล้ำ ข. มีตัวสะกด
ค. มีการแผลงคำ ง. มีสระ
6. “คนเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน” คำที่ถูกขยายในประโยคนี้คือข้อใด
ก. คน ข. ไม่
ค. ชอบ ง. ทำงาน
7. ข้อใดมีคำสันธานแสดงความเป็นเหตุเป็นผล
ก. ผู้หญิงพูดได้ไพเราะกว่าผู้ชาย ข. นกแก้วขันเสียงไพเราะ
ค. ไพรัชไม่มีวินัยเพราะอะไร ง. ฉันประสบความสำเร็จเพราะขยัน
8. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก. แตงโมไม่ชอบกินแตงโม
ข. ส้มโอป่วยจึงไม่ได้ไปทำงาน
ค. ใบเตยอาบน้ำเสร็จแล้วจึงกินข้าว
ง. มะนาวและมะกรูดเป็นพืชสมุนไพร
9. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของประโยคความรวม
ก. มีใจความ ๒ ใจความ ข. มีสันธานเป็นตัวเชื่อม
ค. มีใจความตั้งแต่ ๒ ใจความขึ้นไป ง. ประกอบด้วยประโยคย่อยๆ หลายประโยค
10. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง
ก. ผ้ายกดอก ๓ ผืน ข. นิทานอีสป ๒ เรื่อง
ค. โครงการ ๕ รายการ ง. คณะลำตัด ๓ คณะ
11. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของคำอุทานเสริมบท
ก. เน้นความหมาย ข. แสดงความรู้สึก
ค. เพื่อความคล้องจอง ง. เพิ่มเสียงให้ข้อความ
12. ข้อใดมีคำสมุหนามอยู่ในประโยคด้วย
ก. ฝูงนกพากันออกหาอาหารแต่เช้าตรู่
ข. ช้างพลายอาศัยอยู่ในป่า
ค. หินกองขวางอยู่หน้าประตู
ง. ใครไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือบ้าง
13. ข้อใดเป็นประโยคที่มีอกรรมกริยา
ก. ปลาว่ายน้ำ ข. แม่คิดถึงลูก
ค. เวทิตาหัวเราะเสียงดัง ง. คนสวนทำสวน
14. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. จัณฑาล อ่านว่า จัน – ตะ – ทาน
ข. ฉกษัตริย์ อ่านว่า ฉะ – กะ – สัด
ค. สมัญญา อ่านว่า สะ – มัน – ยา
ง. บุณฑริก อ่านว่า บุน – ทะ – ริก


สนใจ แนวข้อสอบ กปภ 2557 เพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2557..

Tags: , , , , , , , , , ,