ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน สำหรับสายปราบปราม (ลองจับเวลาดูคะ)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6 จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน สำหรับสายปราบปราม (ลองจับเวลาดูคะ)
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าในปี 2553 2554 และล่าสุดปี 2555 รวมตัวอย่างทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ ครอบคลุมทุกเนื้อหาออกสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในปี 2556 โดยเนื้อหาของของข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาในการทำของอสอบสองชั่วโมงสามสิบนาที่ (เท่าของจริง) อย่าลืมว่าหากท่านต้องการทดสอบความรู้ของตนเองจริงๆ กรุณาอย่าเปิดหนังสือ และ ตัวอย่างข้อสอบนี้ ใครๆก็สามารถอ่านและทดลองทำได้ ฉะนั้นมันไม่มีทางจะออกซ้ำเดิมแน่นอน วิธีการที่ดีที่สุดคือขอให้ท่านจดจำวิธีการ และเนื้อหาแทนการจำข้อสอบคะ…

แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6

แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ วุฒิ ม.6

ข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อสอบปรนัย ตัวเลือก 4 ข้อ จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกพยางค์
ก. ไฟดับ ข. อำลา ค. หมูอ้วน ง. ข้อสอบ

ข้อที่ 2. ข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงมากกว่า 2 คำ
1) สวัสดี สัตย์ ปรารถนา มิตร
2) สุข สงค์ ปราชญ์ ถนอม
3) เศรษฐี หลบ กลบ มลาย
4) สร้อย ยุทธ ลลาย พระ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือโครงสร้างของคำประสมแบบ คำนาม + คำวิเศษณ์
1) พ่อตา
2) ลูกเลี้ยง
3) ถือดี
4) ทองแดง

ข้อที่ 4. “โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ”
จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
1) เชิญชวน
2) นำเสนอ
3) ตักเตือน
4) อธิบาย

ข้อที่ 5. ถ้าเดี่ยวต้องการความรู้ทางวิชาการ ควรเลือกอ่านสื่อสารสนเทศประเภทใด
1) นิทาน
2) วรรณคดี
3) อินเทอร์เน็ต
4) บทเรียนสำเร็จรูป

ข้อที่ 6. “แม่น้ำ” มีความหมายตรงกับข้อใด
1) นภา ชลาลัย
2) คงคา สิงขร
3) นที ชลที
4) ชโลทร ทิฆัมพร

ข้อที่ 7. ข้อใดใช้สำนวนไทยไม่ถูกต้อง
1) มาลีพูดเป็นต่อยหอยจนน่ารำคาญ
2) พิชาแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ชักใบให้เรือเสียอยู่เสมอ
3) แดงชอบพูดต่อความยาวสาวความยืด จนเกิดเรื่องเป็นประจำ
4) สุดามักพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง เป็นคนปากว่าตาขยิบ

ข้อที่ 8. ข้อใดเขียนอักษรย่อไม่ถูกต้อง
1) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ย่อเป็น อสมท.
2) การสื่อสารแห่งประเทศไทย ย่อเป็น กสท.
3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ย่อเป็น ข.ส.ม.ก.
4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ย่อเป็น ร.ฟ.ท.

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่สำนวน
1) มาเหนือเมฆ
2) งมเข็มในมหาสมุทร
3) ไกลปืนเที่ยง
4) ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ข้อที่ 10. “ กุมภ……….เป็นน้องของทศ……….” ควรเติมคำใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง
1) กรรณ กัณฐ์
2) กัณฑ์ กรรณ
3) กัณฐ์ กรรณ
4) กัณฐ์ กัณฐ์

ข้อที่ 11. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ มากที่สุด
1) แม่ปวดท้องเพราะกินอาหารเผ็ด
2) ถนนสายนี้ยาว และเปลี่ยวมาก
3) เด็ก ๆ มักช่วยตัวเองไม่ได้
4) ครูคนนี้สอนเก่งและสวยมากด้วย

อ่านต่อ >>>> แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายป้องกันและปรามปราม คลิก!!
รวมลิ้งแนวข้อสอบ
นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายป้องกันและปรามปราม คลิก!!

Tags: , ,