แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556 >>>แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556
แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556 แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 และรายวิชาอื่นๆอาทิแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม อัพเดท ปี 2555 แนวข้อสอบควมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื้อหา การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในสำนักงานอย่าง Microsoft Windows การใช้งาน Microsoft Office แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Reading Comprehension Conversaiton Grammar และ ตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย โดยตัวอย่างที่ทางเว็บไซต์ได้นำมาอัพเดทให้กับเพื่อนๆในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 ลองเอาไปฝึกทำกันคะ
แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556

แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556

แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556

แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556 >>>แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!!

แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 -2556 ชุดพิเศษใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556

1.ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน ปี 2555 คือใคร
ก. นายยงยุทธ ติยะไพรัช
ข. นายชัย ชิดชอบ
ค. นายประสพสุข บุญเดช
ง. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556
2. ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน ปี 2555 คือใคร
ก. นายไพโรจน์ วายุภาพ
ข. นายมนตรี ยอดปัญญา
ค. นายสบโชค สุขารมณ์
ง. นายวิรัช ลิ้มวิชัย
แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556

3. องค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่

ก. 1 มกราคม พ.ศ. 2535
ข. 1 มกราคม พ.ศ. 2536
ค. 1 มกราคม พ.ศ. 2537
ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556
4. องค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ทประเทศใด
ก. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ง. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครออตตาวา ประเทศแคนาดา
แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556
5. ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ในปัจจุบันปี 2555 คือใคร
ก. นายศุภชัย พานิชภักดิ์
ข. นายเดล มัลฟอง
ค. นายปาสกาล ลามี่
ง. นาย รอส อามานี่
แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556
เฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นคะ

ส่วนรายละเอียดของเตรียมสอบนายทหารชั้นประทวนสายงาน สัสดี ปี 2556 ในรายวิชาอื่นๆ ท่านสามารถอ่านได้ตามลิ้งด้านล่างคะ

แนวข้อสอบสัสดีสำหรับสอบ ปี 2556

แนวข้อสอบสัสดี วิชาสรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2555 คม ชัด ลึก!! แนวข้อสอบสัสดีเตรียมสอบปี 2556

Tags: , , , , , , , ,