คัดเนื้อๆ แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556 มาฝากกัน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คัดเนื้อๆ แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล 2556 มาฝากกัน แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
คัดเนื้อๆ แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล ตามคำขอที่ขอกันเข้ามา หลายคน comment ไว้ว่าอยากได้เพิ่มเติมอีก วันนี้เราจึงนำ แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 มาให้ดูเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมคะ อยากทดลองทำ แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556 ที่มาฝากกัน ก็ไม่ได้มีแค่หน้าประกาศนี้หน้าเดียวนะคะ ท่านสามารถค้นหา แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล เพิ่มเติมได้เลยคะ อย่าลืมนะคะ แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 ชุดนี้ คัดมาแต่เนื้อๆ จริงๆ
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556

แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล

แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล


คัดเนื้อๆ แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556 มาฝากกัน

แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
1. ข้อใดคือผู้ที่แอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมิได้รับอนุญาต แต่ไม่มีประสงค์ร้าย หรือไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งสิ้น
ก. Cracker
ข. Hacker
ค. programmer
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
2. ข้อใดคือตัวอย่างภัยคุกคามที่ควรระวังสำหรับการทำธุรกิจบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ก. การเข้าสู่เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มีบุคคลอื่นแอบอ้างในการใช้ชื่อ Login Name และ Password ในการเข้าไปทำธุรกรรมซื้อขายบน Web site แทนตัวเราเอง
ข. การทำลายข้อมูลและเครือข่าย เช่น Cracker เจาะระบบเข้าไปทำลาย file และข้อมูลภายในเครื่อง Server ของ Web site ผู้ขาย ทำให้ข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าของระบบเกิดความเสียหาย
ค. การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือการดัดแปลงข้อมูล เช่น การส่ง Order หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งซื้อสินค้า หรือการที่จดหมายถูกเปิดอ่านระหว่างทาง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นความลับ และผู้เปิดอ่านอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความในจดหมาย เช่น การแก้ไขจำนวนยอดของการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
3. ข้อใดคือมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ก. การระบุตัวบุคคลและอำนาจหน้าที่ (Authentication & Authorization)
ข. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
ค. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
4. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายภายใน (LAN Security) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลภายนอก
ข. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย จากบุคคลภายนอก
ค. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย และป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
5. ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถตรวจสอบหา เวลา ต้นทาง ปลายทาง บริการที่ใช้งาน และปริมาณข้อมูลได้
ข. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลทางสถิติ
ค. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
6. คำที่พิมพ์ตัวหนาข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก. ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมาช้านาน อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
ข. สุดาวดีเป็นผู้หญิงไม่ควรนั่งขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-มา-ทิ
ค. พสกนิกรน้อมใจถวายพระพรชัยมงคล อ่านว่า พะ-สก-นิ-กอน
ง. ทรัพย์,มรดกของวรชาติมีมากมาย อ่านว่า มอน – ดก
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
7. ข้อความใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก. กอล์ฟ และไมค์ นักร้องวัยรุ่นไทยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากแฟนเพลง
ข. นักการเมืองไทยคุยฟุ้งเรื่องการเลือกตั้งที่เขาได้รับชัยชนะ
ค. นักกีฬาขวัญใจประชาชนถูกรุมล่าลายเซ็น
ง. เจมส์ เป็นดาราที่ดารารุ่นพี่ บิ๊กๆ ทั้งหลายชื่นชมเรื่องความประพฤติ
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
8. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
ก. กานดาปลูกดอกไม้ตั้งแต่ต้นยังน้อยนิด
ข. ปลาผุดพ่นบนผิวน้ำเมื่อยามเย็น
ค. ผ่านร้อนหนาวกี่ครั้งยังยืนต้น
ง. ดอกสีขาวร่วงหล่นปนใบแห้ง
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
9. ข้อใดเป็นการเขียนที่ใช้คำตายมากที่สุด
ก. แต่ซุกซนด้นป่าไปกว่าเดือน พอพบเพื่อนเขาเข้าก็เอ็นดู
ข. เขาพากันเมตตาต้อนรับ ยกเหย้าเรือนให้อาศัยอยู่
ค. ได้เงินใส่สมุกให้ลูกรัก กลัวนักหนีวางเข้ากลางเถื่อน
ง. ยากยับอับจนเป็นพ้นรู้ อุตส่าห์สู้บุกแฝกแบกหน้ามา
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556
10. ข้อใดไม่ออกเสียง คำควบกล้ำทุกคำ
ก. คลุกคลี ครอบครอง คลุมเคลือ
ข. ปริญญา นิทรา ปราชัย
ค. ปลดเปลื้อง ปลาต ผลีผลาม
ง. ผลิตผล แพร่หลาย พรักพร้อม
แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556

อ่านแนวข้อสอบต่อ >>>>>
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร ประจำปี 2555 – 2556 

แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร ประมวลผล แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,