ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ 2555  ฟรี ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
ไม่อัพเดตไม่ได้แล้วหละคะ สำหรับ ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ ที่เป็นกระแสมาแรงจริงๆ เนื่องจากมีผู้สนใจ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 จำนวนมาก ทางเว็บไซต์จึงขอเอาใจผู้สมัครสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 คะ เรามาดู แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี ที่เรานำมาฝากกันคะ เป็น แนวข้อสอบ กฟภ 2555 ที่อัพเดตให้รู้กัน เตรียมตัวสำหรับการสอบโดยเฉพาะ มาดู แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 กันเลยดีกว่าคะ ว่าจะถูกใจคุณหรือไมดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ 2555 ฟรี

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ 2555 ฟรี

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

เวลาในการทดสอบข้อเขียน วิชาที่ออกสอบ ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
สอบวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2555 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาสอบอีกครั้ง) การทดสอบข้อเขียน
วิชาที่ใช้สอบ วิชาที่ออกสอบ
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
วิชาที่ใช้สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
โดย ต้องมีคะแนน T – Score ของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ได้แก่
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
2.ภาษาอังกฤษ
3. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
4.ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี


สรุป – เก็งแนวข้อสอบวิศวะไฟฟ้า ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง กฟภ 2555
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
1.คุณสมบัติแม่เหล็กจะเกิดกับวัสดุใด
ก.นิเกิล
ข.เหล็ก
ค.โคบอล
ง.ถูกทุกข้อ
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
2.ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
ข.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.ชนิดวัสดุของตัวนำ
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
3.ขั้วแม่เหล็กของขดลวดหาได้จากข้อใด
ก.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ข.ขนาดแรงดันไฟฟ้า
ค.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ง.จำนวนรอบ
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
4.ขนาดแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.กฎมือซ้าย
ข.ขนาดกระแสไฟฟ้า
ค.ทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ทิศทางเส้นแรง
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
5.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเพิ่มขึ้น
ก.ลดจำนวนรอบ
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
ง.ไม่มีข้อถูก
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
6.หากขดลวดพันบนแกนอากาศ จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กลดลง
ก.เพิ่มกระแสไฟฟ้า
ข.เพิ่มจำนวนรอบ
ค.ลดจำนวนรอบ
ง.กลับทิศทางกระแสไฟฟ้า
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
7.จงหา synchronous speed ของสนามแม่เหล็กบนแกนเหล็ก stator ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส รับแรงดันความถี่ 50 Hz มีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว
ก.1000 rpm
ข.1300 rpm
ค.1500 rpm
ง.1800 rpm
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
8.หากต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ ควรเลือกใช้มอเตอร์ชนิดใด
ก. Series dc motor
ข.Synchonous motor
ค.Induction motor
ง.Shunt dc motor
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
9.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงบิดในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.กระแสสร้างสนาม
ค.กระแสอาร์เมเจอร์
ง.จำนวนแท่งตัวนำ
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
10.ตัวแปรใดไม่มีผลต่อสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
ก.ความเร็วที่เพลา
ข.จำนวนแท่งตัวนำ
ค.กระแสสร้างสนาม
ง.กระแสอาร์เมเจอร์

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

Tags: , , , , , , , , , , ,