ตีแผ่!! แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 3] รวมข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test แนวข้อสอบ กฟน. 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตีแผ่!! แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 3] รวมข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test แนวข้อสอบ กฟน. 58

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง

เปิดสอบการไฟฟ้านครหลวง กว่า 306 อัตรา 10-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า นักบัญชี วิศวกรโยธา ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างโยธา นักบริหารงานพัสดุ และ พนักงานใช้เครื่องมือกล วันนี้จึงนำตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวงมาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจโดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาของความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง ในปี 2558 ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวงความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ออนไลน์ : อินเตอร์เน็ต ……………………… ? : คอมพิวเตอร์

ก. ใยแก้วนำแสง ข. เครือข่าย
ค. ค้นหาข้อมูล ง. โทรศัพท์

ข้อที่ 2. ลูกโลก : ? ………………………….. กลม : สี่เหลี่ยม
ก. พิกัดแผนที่ ข. ธนบัตร
ค. ลูกบอล ง. เก้าอี้

ข้อที่ 3. สปาเกตตี้ : ข้าวผัด ………………… ? : ทราย
ก. เส้นผม ข. เส้นหมี่
ค. ดินเหนียว ง. อาหาร

ข้อที่ 4. กระติกน้ำ : ? …………………………… ทรงกระบอก : ลูกเต๋า
ก. ใส่น้ำ ข. ปิระมิด
ค. ลูกบาศก์ ง. แก้วน้ำ

ข้อที่ 5. สนามฟุตบอล : เวทีมวย …………………………… ? : ชกต่อย
ก. กระโดดเตะ ข. วิ่งแข่ง
ค. ฟันศอก ง. เตะลูกบอล

ข้อที่ 6. แว่นตา : สวม ……………………………….. ต่างหู : ?
ก. สายตาสั้น ข. ใส่เครื่องประดับ
ค. สองข้าง ง. ใส่

ข้อที่ 7. ไส้เดือนดิน : งูจงอาง …………………. ? : รถไฟฟ้า
ก. รถไฟ ข. งูสามเหลี่ยม
ค. ตะขาบ ง. รถบรรทุก

ข้อที่ 8. สงกรานต์ : สาดน้ำ ………………………… ปีใหม่ : ?
ก. จับฉลาก ข. ฤดูร้อน
ค. ของขวัญ ง. ฤดูหนาว

ข้อที่ 9. ผงซักฟอก : เสื้อผ้า ………………………….. ? : ใบหน้า
ก. สบู่เหลว ข. แป้งฝุ่น
ค. ซักรีด ง. ล้างหน้า

ข้อที่ 10. พวงมาลัย : ? ………………………………. พัดลม : บ้าน
ก. อาคารเรียน ข. ดอกไม้สด
ค. รถบรรทุก ง. ไหว้พระ

ข้อที่ 11. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

ข้อที่ 12. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 13. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อ 16 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17
ค. -18
ง. -19

ข้อ 17 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393
ค. 394
ง. -394

ข้อ 18 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898
ค. -15,233
ง. -17,433

ข้อ 19. 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ข้อ 20. 0 913 938 1,475 2,014…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,