[สมัครงานการบินไทย 2557] บมจ.การบินไทย รับสมัครพนักงาน 608 อัตรา การบินไทย สมัครงาน 2014 การบินไทย รับสมัครงาน 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บมจ.การบินไทย รับสมัครพนักงาน 608 อัตรา

ท่านที่มองหารายละเอียด การบินไทย รับสมัครงาน 2557 เรามีข่าว บมจ.การบินไทย รับสมัครพนักงาน รวม 608 อัตรา มาฝากกันคะ เนื่องจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 608 อัตรา ท่านสามารถเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียด การบินไทย สมัครงาน 2014 ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตมาแล้ว เพื่อท่านโดยเฉพาะ เอาหละคะ มาอ่านรายละเอียด สมัครงานการบินไทย 2557 ไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า อย่าปล่อยโอกาสดีๆ แบบนี้ไปนะคะ


บมจ.การบินไทย
รับสมัครพนักงาน รวม 608 อัตรา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่างฝึกหัด (DT/01) (55 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างกล ทุกสาขา หรือเทียบเท่า และสาขาเคมี
-มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
-สามารถทำงานเป็นผลัดได้
-สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

2.ช่างฝึกหัด (DT/02) (45 อัตรา)
-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างศิลป์ ช่างเทคนิคการผลิต
-มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
-สามารถทำงานเป็นผลัดได้
-สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

3.ช่างฝึกหัด (DT/03) (51 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต
-มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 270 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
-สามารถทำงานเป็นผลัดได้
-สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

4.ช่างฝึกหัด (DT/04) (58 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอากาศยานจากเหล่าทัพ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน ช่างยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครื่องวัดประกอบการบิน
-มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
-สามารถทำงานเป็นผลัดได้
-สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

5.ช่างฝึกหัด (DT/05) (1 อัตรา)
-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 350 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

6.วิศวกรฝึกหัด (DT/06) (16 อัตรา)
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2520 เป็นต้นไป)
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อากาศยาน คอมพิวเตอร์ สื่อสาร อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
-มีความรู้ภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง www.thaiairways.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้จะต้อง print ใบสมัครที่กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้วจากระบบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสมัครงานฉบับจริงพร้อมสำเนามายื่นกับทางบริษัทด้วยตนเองเท่านั้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (382 อัตรา)
ผู้สมัครหญิง
-สัญชาติไทย สถานภาพโสด
-อายุ 26 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นไป)
-ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
-สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ด้วย

ผู้สมัครชาย
-สัญชาติไทย สถานภาพโสด
-อายุ 28 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นไป)
-ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
-สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ด้วย

คุณสมบัติอื่น ๆ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
-ผ่านการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป สำหรับ Paper-based Test หรือ 173 คะแนนขึ้นไป สำหรับ Computer-based Test หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
-มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด้วยโดยเฉพาะภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และสเปน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
-สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา
-มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีบุคลิกภาพดีและเหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน www.thaiair.com ในตำแหน่ง Cabin Attendant ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2550

สถานที่รับสมัคร
กองบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 3 ชั้นล่าง (ห้องรับสมัครงาน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล    จตุจักร    กรุงเทพมหานคร    10900

Tags: , , , , , , , , , , , ,