[Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/01/2556
มาแล้วหลายข่าวที่หลายๆ คนรอคอยมา กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 จำนวน 1,746 อัตรา วันที่ 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบตำรวจ 2556 ได้ที่นี่เลยคะ เราจัดหาข้อมูลของ เปิดสอบตํารวจ 2556 ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว รู้แล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก 1,746 อัตรา 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกวุฒิ เป็นตำรวจชั้นประทวน รวม 1,746 อัตรา 22 ม.ค. – 8 ก.พ. 2556
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม
กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 จำนวน 1,746 อัตรา วันที่ 22 ม.ค. – 8 ก.พ. 2556 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม

หน่วยที่เปิดรับสมัคร
1. ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับในส่วนของ บช.น.
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส. และ ภ.7
3. ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร

1. ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับ
ในส่วนของ บช.น. จำนวน 982 อัตรา
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส. จำนวน 200 อัตรา และ ภ.7 จำนวน 64 อัตรา
3. ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด. จำนวน 500 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 22 ม.ค. – 8 ก.พ. 2556
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครสอบ 2556 สมัครสอบตำรวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สมัครสอบตํารวจ2556 สายป้องกันและปราบปราม
สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์
http://www.policeadmission.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

 • ตำรวจภูธรภาค 7
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
 • สนใจอ่านแนวข้อสอบตำรวจเพิ่มเติม >>>>
  แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม

  [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  หลังจากที่ได้ทำการสอบไปแล้วในปี 2555 ที่ผ่านมาสำหรับการสอบตำรวจในคุณวุฒิ วุฒิ ม.6 หลายๆท่านที่ได้ทำการสอบไปแล้ว แต่สอบไม่ติด หรือหลายๆท่านที่สมัครสอบไม่ทัน ในปี 2555 และกำลังหาข้อมูลของการเปิดรับสมัครสอบตำรวจในปี 2556 ที่กำลังจะมาถึงนี้ วันนี้เรามาดูตัวอย่างรายวิชาที่เคยออกสอบในปี 2555 กันก่อนคะ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสอบตำรวจกันในปี 2556 ซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเปิดรับสมัครหรือไม่ และหากมีการเปิดรับสมัครสอบจริง ทางเว็บไซต์ http://jobparttimes.com จะทำการอัพเดทข่าวให้ไวที่สุดคะ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2555

  แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ปี 2555

  วิชาที่ใช้สอบตำราจ ประจำปี 2555 [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

  ๑. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทาข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

  1.1 ความสามารถทั่วไป จานวน 25 ข้อ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ

  1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  การใช้ถ้อยคาสานวน การใช้คาให้ตรงกับความหมาย การใช้คาให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคา หรือคา

  1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คาศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

  1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 25 ข้อ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

  1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จานวน 20 ข้อ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

  (1) ว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
  หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่าน
  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

  (2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556
  ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 4 นาที 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
  หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า ผ่าน
  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

  2.2 สอบสัมภาษณ์

  จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
  ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์
  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า ผ่าน
  ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน

  2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ

  ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้
  หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
  ถือว่า ผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของ
  คณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

  2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

  ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
  ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและ
  ความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตารวจถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการ พิจารณา
  คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
  ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตารวจถือว่า ไม่ผ่าน
  สาหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
  หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่ง
  การกระทาความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของ
  สังคมและเกียรติของข้าราชการตารวจ โดยจะนาผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือ
  ในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี
  ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน
  ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
  [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2555

  แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ปี 2555

  [Update!!]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556

  Tags: , , , , , , , , ,