อัพเดตข่าว สอบ กปภ 58 ที่นี่ก่อนใคร มีคำถาม สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เมื่อไร วันนี้หาคำตอบ สมัครสอบ กปภ 2558 มาฝากกัน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อัพเดตข่าว สอบ กปภ 58 ที่นี่ก่อนใคร มีคำถาม สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เมื่อไร วันนี้หาคำตอบมาฝากกัน

วันนี้เลยขอนำรายละเอียดภารกิจ และหน้าที่ วิสัยทัศน์ของ กปภ. ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และค่านิยมองค์กร (VALUES)  มาฝากกันไปก่อน อัพเดตข่าว สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 ที่นี่ก่อนใคร มีคำถาม สมัครสอบ กปภ 2558 เมื่อไร วันนี้เราตามล่าหาคำตอบ สอบ กปภ 58 มาฝากกัน แล้วหละคะ เนื่องจากเริ่มมีหลายคอมเมนต์ สอบถามกันเข้ามาว่า สมัครสอบ กปภ 2558 เมื่อไรกัน ตอนนี้ ทางเว็บไซต์ได้อัพเดต รายเอียดมาแล้ว ยังคงต้องรอคอยกันไปก่อนนะคะ


อัพเดตข่าว สอบ กปภ 58 ที่นี่ก่อนใคร มีคำถาม สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 เมื่อไร วันนี้หาคำตอบ สมัครสอบ กปภ 2558 มาฝากกัน

เนื่องจากเริ่ม มีหลายคอมเมนต์ สอบถามกันเข้ามาว่า สมัครสอบ กปภ 2558 เมื่อไรกัน ตอนนี้ ทางเว็บไซต์ได้อัพเดตรายเอียดมาแล้ว ยังคงต้องรอคอยกันไปก่อนนะคะ แต่หากมีข่าวอัพเดต เคลื่อนไหวขึ้นมา รับรองเลยว่า เราจะอัพเดตรายละเอียด สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2558 ให้ทราบกันโดยทันที


1.ภารกิจ และหน้าที่
สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ (Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production)
ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country except ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.)
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา (Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply business.)

2.วิสัยทัศน์ของ กปภ.
ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers are delighted with water quality and excellent services)

3.ค่านิยมองค์กร
มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน

4.วัฒนธรรมองค์กร
มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล

5.พันธกิจ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่ ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

6. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
– สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
– ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
– ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
– ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

7. ค่านิยมองค์กร (VALUES)
มุ่งเน้นคุณธรรม :
– ปฎิบัติตามหลักกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กปภ.
– ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
– ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
มั่นใจคุณภาพ :
– ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างจริงจัง
– มีจิตสำนึกรู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จ
– ทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
– พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสุขของปวงชน :
สร้างคุณค่าโดยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม และอาสาช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม นอกเหนือจากภาะหน้าที่ปกติ

Tags: , , , , , , , , , , ,