UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556 ได้ที่นี่ก่อนใคร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2556 สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/04/2556 ล่าสุดมีข่าวการเปิดรับสมัครของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปวช. ปวท. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทร และอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดการที่จะทำการเปิดรับสมัครทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยเปิดรับสมัคร 8-30 พ.ค. 2556 นี้ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่เลยคะ สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!

สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้)

กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556

 • 24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว
 • 8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์การชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • 8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 • 10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.
 • 28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*
 • 25 ส.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*
 • 9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์
  สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
  **ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ

 • รหัสศูนย์สอบ 01 – กรุงเทพมหานคร
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 90,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 90,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 02 – พระนครศรีอยุธยา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 25,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 25,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 03 – ฉะเชิงเทรา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 24,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 24,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 04 – ราชบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 23,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 23,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 05 – ชลบุรี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 22,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 22,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 06 – เชียงใหม่
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 43,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 43,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 07 – พิษณุโลก
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 42,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 42,500 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 08 – อุดรธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 45,500 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 45,500 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 09 – อุบลราชธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 30,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 10 – สุราษฎร์ธานี
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 30,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 30,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
 • รหัสศูนย์สอบ 11 – สงขลา
  • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 2556 จำนวน 40,000 คน
  • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 2556 จำนวน 40,000 คน สมัคร กพ 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดสอบ รับสมัครสอบ ประจำปี 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบ 8-30 พ.ค. 2556 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) สำหรับสอบปี 2556..
รวมแนวข้อสอบ กพ (ภาค ก) ใหม่ล่าสุด!!
สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรและวิธีการสอบ…

UPDATE สมัครสอบ กพ ภาค ก 56 ได้ที่นี่ก่อนใคร UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/10/2555 มาUPDATE สมัครสอบ กพ กันดีกว่าคะ เนื่องจากเเต่ละปีนั้น มีผู้เข้าสมัครสอบและให้ความสนใจกับการสอบ กพ เป็นจำนวนมาก วันนี้เราเลยอยากนำข้อมูล สอบ กพ ภาค ก 56 มาแชร์คะ เป็นข่าว สมัครสอบ กพ 56 ที่ลงไว้ในหนังสือพิมพ์ น่าจะประโยชน์เป็นอย่างมากเลยหละคะ สำหรับผู้ที่จะ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556 เอาหละคะ มาอัพเดตข่าวการ สมัครสอบ กพ ได้ที่นี่ก่อนใคร กับข่าวนี้กันเลยดีกว่าคะทุกคน
UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556


UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556 ได้ที่นี่ก่อนใคร

UPDATE สมัครสอบ กพ 2556 แบบด่วนๆสอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
ขณะนี้ ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ประจำปี 2555 ผ่านไปวันแรกมีผู้สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เนตแล้วกว่าแสนคน ปีนี้จะลบสถิตผู้เข้าสอบในครั้งที่ผ่านมาที่มีจำนวนมากถึงหกแสนกว่าคนหรือไม่ ใกล้วันปิดรับสมัครคงต้องมาดูกันอีกครั้ง
UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบแข่งขันในปัจจุบันกำหนดหลักสูตรการสอบ เป็น 3 ภาค คือ ภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) ภาค ข. (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และภาค ค. (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) จัดสอบภาค ก. โดย ก.พ. และส่วนราชการจัดสอบภาค ข. และภาค ค. ซึ่งจะรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ก. แล้วเท่านั้น UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
ตั้งแตปี 2552 เป็นต้นมา ก.พ. จัดสอบภาค ก. ปีละหนึ่งครั้งเป็นรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วในทุกสาขาวิชาประมาณเดือนพฤษภาคม การสอบครั้งหนึ่งๆ มีผู้สมัครจำนวนมากคราวละประมาณหกแสนคน ระยะเวลาตั้งแต่รับสมัครจนถึงออกใบรับรองการสอบผ่านภาค ก. ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน หลังจากนั้นผู้สอบผ่านภาค ก. ต้องผ่านการสอบภาค ข. และภาค ค. ซึ่งหากนับแล้วต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 8 – 10 เดือนก่อนที่ส่วนราชการจะสามารถบรรจุผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการได้ UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
การสรรหาบุคคลของส่วนราชการขาดความยืดหยุ่นเพราะต้องรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น ผู้จบการศึกษาใหม่อาจจะสมัครสอบไม่ทันกำหนดของ ก.พ. ทำให้พลาดโอกาสการรับราชการ และรัฐเองก็พลาดโอกาสการเลือกสรรบุคคลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เนื่องจากใครที่ต้องการได้งานทำเร็วๆ จะไปสมัครงานในภาคเอกชน หรืองค์กรของรัฐประเภทอื่น UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
เพื่อปรับปรุงแนวทางการสอบภาค ก. ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ก.พ. จึงได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณีการสอบแข่งขัน ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
โดยการปรับปรุงแนวทางการสอบมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากการสอบในปัจจุบัน อาทิ การเปิดสอบทั่วไปปีละครั้งทำให้มีผู้สมัครจำนวนมาก ก.พ. จึงจะเปิดรับสมัครและจัดสอบภาค ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้ที่สอบภาค ก. ไม่ผ่าน ต้องเว้นระยะเวลา 5 เดือนถึงจะสมัครสอบภาค ก. ครั้งต่อไปได้  ให้ส่วนราชการมีบทบาทในการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมาสมัครสอบแข่งขัน (ในการสอบภาค ข. ภาค ค. ที่ส่วนราชการจัดสอบเอง) ทำให้ผู้สมัครที่จะสอบเข้าทำงานในหน่วยงานใดสามารถรับรู้ข้อมูลของหน่วยงานนั้น ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดสอบของตำแหน่งงานที่ตนเองต้องการเข้าทำงาน โดยส่วนราชการนั้นๆ จะกำหนดให้ผู้สมัครสอบยื่นผลการสอบผ่านภาค ก. ในภายหลังก่อนการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งผู้สมัครต้องติดตามข่าวสารและสมัครสอบภาค ก. ตามปฏิทินการสอบให้ทันกำหนด UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556
ปีนี้ ยังคงมีรูปแบบการสอบแบบเดิมอยู่นะคะ สำหรับแนวทางการสอบแบบใหม่นั้นจะทดลองนำร่องในบางส่วนราชการในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งขณะนี้ ก.พ. อยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขแนวทางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป และคาดว่าจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอีกครั้งคะ

UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 11 พ.ค. 2555 หน้า 11 คะ

UPDATE สมัครสอบ กพ สอบ กพ ภาค ก 56 สมัครสอบ กพ 56 สมัครสอบ กพ ภาค ก 2556

Tags: , , , , , , , , , , ,