((สมัครสอบ กพ 2557)) ภาค ก เปิดสอบแล้ว!! 4-24 มีนาคม 2557!! พร้อมเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ!! สมัครสอบ กพ ภาค ก 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((สมัครสอบ กพ 2557)) ภาค ก เปิดสอบแล้ว!! 4-24 มีนาคม 2557!! พร้อมเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ!! สมัครสอบ กพ ภาค ก 2557

สมัครสอบ กพ 2557

สมัครสอบ กพ 2557

ล่าสุด!! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท โดย กำหนดศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการคะ….

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกา 2557 ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง

3. ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกา 2557 ในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง

4. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกา 2557 ในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวที่ ก.พ. รับรอง

โดยกำหนดศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
– พระนครศรีอยุธยา
– ฉะเชิงเทรา
– ราชบุรี
– ชลบุรี
– เชียงใหม่
– พิษณุโลก
– อุดรธานี
– อุบลราชธานี
– นครราชสีมา
– สุราษฎร์ธานี
– สงขลา

กำหนดวันสอบ
สอบในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 และวันที่ 27 กรกฏาคม 2557

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,