สรุปรวม!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) รวมแนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) พร้อมเฉลย และคำอธิบายเฉลยละเอียด!!
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สรุปรวม!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) รวมแนวข้อสอบ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) พร้อมเฉลย และคำอธิบายเฉลยละเอียด!!

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.)

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใกล้สอบกันเต็มที่แล้วสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) สังกัดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2558 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมเลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) ตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดูคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) ที่นำมาอัพเดทมรวันนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) ในปี 2558 คะ…..

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) ตำแหน่งช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?

ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุหลักของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ?
ก. Convertor
ข. Power Rectifier
ค. Adjustable-Speed Drive
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครส่วนภูมิภาค (PEA.) ตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า ?
ก. ฟิวส์
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์
ค. สวิตซ์
ง. รีเลย์ป้องกัน

ข้อที่ 5. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ถ้าเราใส่ถ่านไฟฉาย 4 เซลล์ ๆ ละ 1.5 โวลต์ เข้าไปในกระบอกไฟฉายแต่ใส่ผิดพลาดโดยใส่ขั้วกลับทางไปเซลล์หนึ่ง เป็นผลให้แสงสว่างของไฟฉายเป็นอย่างไร ?
ก. สว่างมากกว่าเดิม ข. สว่างน้อยลงกว่าเดิม
ค. ไม่สว่างเลย ง. สว่างเท่าเดิม

ข้อที่ 9. ตัวต้านทาน 6 ตัวต่ออนุกรมกันและมีแรงดันตกคร่อมตัวละ 5 โวลต์ แรงดันที่แหล่งจ่ายมีค่าเท่าใด ?
ก. 5 โวลต์ ข. 30 โวลต์
ค. ขึ้นอยู่กับค่าของตัวต้านทาน ง. ขึ้นอยู่กับค่าของกระแส

ข้อที่ 10. ในวงจรขนานที่ตัวต้านทานทุกตัวจะเป็นไปตามข้อใด ?
ก. กระแสไหลผ่านเท่ากัน ข. แรงดันตกคร่อมเท่ากัน
ค. กำลังไฟฟ้าเท่ากัน ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,