เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556 เอามาแจกกันอีกแล้ว
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี 2556 เอามาแจกกันอีกแล้ว เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
แว่วข่าวมาว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเปิดรับสมัครงาน ในปี 2556 เป็นประจำเหมือนเช่นทุกๆ ปี หลายๆ ท่านเลยถามหา แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 มา เรามาเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบด้วยตัวอย่าง แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี กันเลยดีกว่าคะ เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็น แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่คัดสรรมาให้คุณๆ แล้วโดยเฉพาะ มาทดลองทำ แนวข้อสอบ กฟผ 2556 ที่เอามาแจกกันอีกแล้วกันหน่อยดีกว่าคะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง
เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556


เตรียมตัวก่อนลงสนามสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556 เอามาแจกกันอีกแล้ว

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
1. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนแรก คือใคร
ก. นายเกษม จาติกวณิช
ข. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ค. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ง. นางรัตนา กิจวรรณ
เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Provincial Electricity Authority
ข. Waterworks Authority Act
ค. Electricity Generating Authority of Thailand
ง. The Metropolitan Electricity Authority
เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. PAE
ข. EGAT
ค. PEA
ง. APE สมัครสอบ กฟผ 2556
เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
4. กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2512
ข. พ.ศ. 2516
ค. พ.ศ. 2518
ง. พ.ศ. 2520
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
5. ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าประมานกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ
ก. 30 เปอร์เซ็นต์
ข. 50 เปอร์เซ็นต์
ค. 80 เปอร์เซ็นต์
ง. 90 เปอร์เซ็นต์
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
6. โรงไฟฟ้าในอนาคตที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กำลังจะสร้างคือโรงไฟฟ้าชนิดใด
ก. โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ข. โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ค. โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
ง. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
7. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่จังหวัดลำปาง ใช้พลังงานใดในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ก. ลิกไนต์
ข. แก๊ส
ค. น้ำ
ง. น้ำมัน
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
8. สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ใด
ก. ลำปาง
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. นนทบุรี
ง. นครศรีธรรมราช
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
9. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
ก ทั้งหมด 142 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 70 คน
ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 76 คน
ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 70 คน
ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 24 คน
เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับหน่วยงานใด
ก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. การไฟฟ้านครหลวง
ค. ประชาชนทั่วไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
11. พลังงานในข้อใดที่เป็นพลังงานปฐมภูมิ
ก.พลังงานน้ำ
ข.พลังงานแสงอาทิตย์
ค.พลังงานเคมี
ง.ถูกทุกข้อ
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
12. เครื่องจักรกลไฟฟ้าเก็บพลังงานไว้ในส่วนใดมากที่สุด
ก.โรเตอร์
ข.สเตเตอร์
ค.ช่วงว่างอากาศ
ง.ไม่มีข้อถูก
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
13. ข้อใดกล่าวถึงอินดักชั่นมอเตอร์ได้ถูกต้อง
ก.โรเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก
ข.โรเตอร์เป็นแบบวาวด์
ค.พลังงานเอ้าพุทเกิดจากการเหนี่ยนำ
ง.ไม่มีข้อถูก
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
14. กำลังงานเอ้าพุทของมอเตอร์เกิดขึ้นที่ใด
ก.ขดลวดสเตเตอร์
ข.โรเตอร์
ค.ขดลวดโรเตอร์
ง.สเตเตอร์
สมัครสอบ กฟผ 2556 เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556
15. ข้อใดมีผลทำให้ค่าความสูญเสียของแกนเหล็กในวงจรแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง
ก.น้ำหนักของแกนเหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
ง.ถูกทุกข้อ

เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556

อ่านแนวข้อสอบ กฟผ เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ ปี 2555

เตรียมตัวก่อนสอบ แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ 2556

Tags: , , , , , , , , , ,