{เตรียมโหลด แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.} พนักงานพัฒนาธุรกิจ ชุด 2 รวมข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{เตรียมโหลด แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.} พนักงานพัฒนาธุรกิจ ชุด 2 รวมข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส.

รวม!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) มีเนื้อหาของความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ เลขอนุกรม และ อุปมาอุปไมย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอยในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ปฏิบัติงานการเงิน กับ ธ.ก.ส. ในปี 2558….

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test เลขอนุกรม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1 . 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..

ก. 13
ข. 14
ค. 74
ง. -74

ข้อที่ 2 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17
ค. -18
ง. -19

ข้อที่ 3 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998
ง. -2013

ข้อที่ 4 . -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อที่ 5 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

ข้อที่ 6 . -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497
ง. -885

ข้อที่ 7. นางพยาบาล : เข็มฉีดยา ……………………? : ?
ก. ทหาร : ปืน
ข. แม่ค้า : ลูกค้า
ค. ช่างประปา : น้ำ
ง. จราจร : เป่านกหวีด

ข้อที่ 8. แก้ว : นอน ……………………? : ?
ก. ดื่ม : นั่ง
ข. ดื่ม : ง่วง
ค. จาน : นั่ง
ง. ขวด : เตียง

ข้อที่ 9. ปลาทูทอด : อาหาร ……………………? : ?
ก. ไก่ : สัตว์ปีก
ข. เครื่องปรุง : เกลือ
ค. อำนาจ : ผิดกฏหมาย
ง. ต้นไม้ : กระดาษ

ข้อที่ 10. นักดนตรี : ร้องเพลง …………………………….? : ?
ก. เล่นดนตรี : นักร้อง
ข. กีตาร์ : ไมค์
ค. คุณครู : ไพเราะ
ง. เภสัชกร : ถูพื้น

ข้อที่ 11. ทีมฟุตบอล : นักฟุตบอล ……………………….. ? : ?
ก. นักเรียน: ครูที่ปรึกษา
ข. สมาคมแม่บ้าน : ทหาร
ค. กองทัพ : พลหทาร
ง. มหาวิทยาลัย : โรงเรียนอนุบาล

ข้อที่ 12. ลูกเต๋า : ทรงกลม ………………………… ? : ?
ก. สี่เหลี่ยม : สามเหลี่ยม
ข. ธนบัตร : กระดุม
ค. กระดาษ : หยดน้ำ
ง. กล่องกระดาษ : ลูกฟุตบอล

ข้อที่ 13. อาทิตย์อุทัย : ญี่ปุ่น ………………………… ? : ?
ก. เมืองในหมอก : เบลเยี่ยม
ข. เตาไฟแช่แข็ง : ดาวพุธ
ค. เมืองเวนิสตะวันออก : อุทัยธานี
ง. ม่านไม้ไผ่ : เกาหลีเหนือ

ข้อที่ 14. เครื่องเสียง : ลำโพง …………………………. อากาศ : ?
ก. ดี ข. หายใจ
ค. ออกซิเจน ง. มลภาวะ

ข้อที่ 15. เดิน : ห้ามนั่ง ………………………….เร็วมาก : ?
ก. โปรดฟัง ข. บังคับ
ค. เก้าอี้เสีย ง. ว่องไว

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับการสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,