เพิ่งค้นเจอคะ!! แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ลองเอาไปลองทำกันดู แนวข้อสอบสรรพากร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เพิ่งค้นเจอคะ!! แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ลองเอาไปลองทำกันดู แนวข้อสอบสรรพากร 2556
เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบในส่วนของพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร เป็นส่วนหนึ่งในความรู้ที่ใช้สอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพากร ขอให้เพื่อนลองเอาไปฝึกทำกันดูคะ


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการควบคุม ดูแลรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2

ข้อที่ 1. ข้อใดให้คำนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชัดเจนที่สุด
ก. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
ค. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดคือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เครื่องเอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine : ATM)
ค. I Phone
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. เราสามารถแบ่งลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ

ข้อที่ 4. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก. ฮาร์ดแวร์, ออโต้แวร์, บุคลากร
ข. ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ฮาร์ดแวร์
ค. บุคลากร, ฮาร์ดดิสก์, ฮาร์ดแวร์
ง. หน่วยนำเข้าข้อมูล, หน่วยประมวลผล, หน่วยแสดงผลลัพธ์

ข้อที่ 5. เครื่อง PC หมายถึงเครื่องประเภทใด
ก. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ข. คอมพิวเตอร์ใช้งานธุรกิจ
ค. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ง. คอมพิวเตอร์งานประมวลผล

ข้อที่ 6. Primary Key คืออะไร
1. การกำหนดฟิลด์หลักให้กับตารางที่เราสร้างขึ้น
2. การกำหนดกุญแจหลักให้กับตารางที่เราสร้างขึ้น
3. การกำหนดรหัสข้อมูลให้กับตารางที่เราสร้างขึ้น
4. การกำหนดรหัสลับผู้ใช้ข้อมูลในตารางที่เราสร้างขึ้น

ข้อที่ 7. Open an Existing Database คืออะไร
1. การสร้างฐานข้อมูลใหม่
2. การเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
3. การใช้ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูลเปล่า

ข้อที่ 8. Database Wizard คืออะไร
1. ฐานข้อมูลที่มีแผนภูมิให้ด้วย ผู้ใช้เพียงพิมพ์ข้อมูลลงไป
2. ฐานข้อมูลที่มีรูปภาพให้ด้วย ผู้ใช้เพียงพิมพ์ข้อมูลลงไป
3. ฐานข้อมูลเปล่าที่ผู้ใช้ต้องกำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลเอง
4. ฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่มีไว้ให้ผู้ใช้เลือกตามความเหมาะสม

ข้อที่ 9. การเข้าโปรแกรม MS-Access คือข้อใด
1. Start / Programs
2. Start / MS-Access
3. Start / Programs / MS-Access
4. Start / MS-Access / Programs

ข้อที่ 10. เราสามารถนำโปรแกรม MS-PowerPoint ไปใช้ในเรื่องใดได้ดีที่สุด
1. การนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. การจัดพิมพ์เอกสารเพื่อนำเสนอลงนาม
3. การจัดทำตารางคำนวณเงินเดือนพนักงานบริษัท
4. การจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน
****ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสอบคะ****

คลิกที่นี่เพื่ออ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพกร ต่อ

Tags: , , , , ,