เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ปฏิบัติงานการเงิน พร้อมเฉลย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. รวมแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ปฏิบัติงานการเงิน พร้อมเฉลย 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2558

กลับมาเพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ปฏิบัติงานการเงิน กับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (Adtitude Test) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสามรถเชิงคณิตร์ศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และ ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ปฏิบัติงานการเงิน ในปี 2558…..

แนวข้อสอบตรรกะ ความมีเหตุผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก

ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 3. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 4. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

ข้อที่ 6. พ่อ : แม่ : : ? : ? :
ก. ลุง ป้า
ข. น้า อา
ค. ลูกชาย ลูกสาว
ง. พี่ น้อง

ข้อที่ 7. ถ้าความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม วงหนึ่ง เพิ่มขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ วงกลมที่จะเกิดขึ้นใหม่ จะมีพื้นที่ เพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 50
ข. 100
ค. 200
ง. 300

ข้อที่ 8. 1 3 4 7 11 … ?
ก. 15 ข. 18
ค 19 ง. 22

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับการสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 Click!!
แนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 Click!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นําออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,