[แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี มาอัพเดทกันคะ โดยรายละเอียดวิชาที่ออกสอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ มีอยู่ 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดยต้องมีคะแนน T – Score ของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนนได้แก่ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และความถนัดเฉพาะตำแหน่ง วันนี้เรามาดูตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ กันคะ ว่าจะออกมาในแนวไหน [แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

แนวข้อสอบ กฟภ 2556

แนวข้อสอบ กฟภ 2556

[แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ วิชาภาษาอังกฤษ

คำสั่ง จงเลือกคำที่แตกต่างจากกลุ่ม (ข้อ 1- 5)

1. a. comedy b. documentary c. romantic d. interesting

2 a. funny b. exciting c. entertaining d. boring

3 a. tell joke b. play chess c. write story d. eating

4. a. literature b. shopping b. art d. science

5. a. Mexican b. French b. Japan d. Thai [แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

จงเลือกคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานให้ถูกต้อง(ข้อ 6-11) [แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

6. Annie and her brother ……………at school.
a. is b. are c. am d. be

7. The dog or the cats ……………..outside.
a. is b. are c. am d. be

8 One of my sisters ……………..going on a trip to France.
a. is b. are c. am d. be

9. The man with all the birds …………….on my street.
a. is b. are c. am d. be

10. The news ……………..on at five o clock.
a. is b. are c. am d. be

11. Each books …………….from England.
a. is b. are c. am d. be
[แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

[แจกกันไปเลย !!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี

Tags: , , , , ,