[แจกฟรี] แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แจกฟรี] แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

หลังจากที่มี ข่าวการเปิดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2555 ในระดับต่างๆ โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 เปิดสอบประมานเดือนกรกฎาคม 2555 รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครท่านสามารถดูได้ในหน้าเว็บไซต์ และทางเราจะคอยอัพเดทอยู่เรื่อยๆ วันนี้ทางเว็บไซต์เลยนำแนวข้อสอบ ก.พ. สำหรับการสอบในปี 2555 มาอัพเดทกันคะ เป็นแนวข้อสอบในวิชาความรุ้ความสามารถทั่วไป ในเรื่อง ตรรกศาสตร์ ส่วนแนวข้อสอบในวิชาอื่นๆนั้น ทางเว็บไซต์จะนำมาอัพเดทเรื่อยๆคะ แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

[แจกฟรี] แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์

1. นางสาวเอ เตี้ยกว่า นายบีและนายซี แต่สูงกว่า นางดี ดังนั้นใครเตี้ยที่สุด

ก. นางสาวเอ                                                        ข. นายบี

ค. นายซี                                                                ง. นางดี

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

2. จากข้อ 6 ใครสูงเป็นลำดับที่ 3 เมื่อเรียงจากมากไปน้อย

ก. นางสาวเอ                                                        ข. นายบี

ค. นายซี                                                                ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

3. วีรพงษ์เป็นคนดี วีรพงษ์เป็นบุรุษพยาบาล

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. วีรพงษ์เป็นคนไม่ดี                                        ข. คนไม่ดี คือ วีรพงษ์

ค. บุรุษพยาบาลบางคนเป็นคนไม่ดี                ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

4. ถ้าวีรพงษ์มีเงิน วีรพงษ์จะซื้อรถยนต์ แต่วีรพงษ์ไม่ได้ซื้อรถยนต์

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. วีรพงษ์ไม่มีเงิน                                              ข. วีรพงษ์มีเงินมากเกินไป

ค. วีรพงษ์นำเงินไปซื้อบ้าน                              ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

5. ถ้าสิทธิพรพลาดรถเมล์แล้วจะเข้าเรียนสาย สิทธิพรเข้าเรียนสาย

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. สิทธิพรพลาดรถเมล์                                      ข. สิทธิพรตื่นสาย

ค. สิทธิพรเดินมาเรียน                                       ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

6. ในการไปจ่ายตลาดครั้งหนึ่ง แม่บอกว่า “ถ้าปารมีไปไม่ได้ ก็ให้เรยาไป มิฉะนั้นไม่จะไปจ่ายตลาดเอง” ถ้าเรยาไม่ไป

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. แม่ไปจ่ายตลาดเอง                                         ข. แม่ไม่ไปจ่ายตลาด

ค. ปารมีไปจ่ายตลาด                                          ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

7. แมวชอบกินปลา สัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่กินปลา

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. แมวเป็นสัตว์เลี้ยง                                          ข. แมวไม่ใช่สัตว์เลี้ยง

ค. สัตว์เลี้ยงทุกชนิดไม่ใช่แมว                         ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

8. นางพยาบาลทุกคนใส่ชุดสีขาว คนใส่ชุดสีขาว บางคนเป็นคนขยัน

ฉะนั้นอาจสรุปได้ว่า

ก. คนขยันบางคนเป็นนางพยาบาล

ข. นางพยาบาลบางคนเป็นคนขยัน

ค. นางพยาบาลทุกคนเป็นคนขยัน

ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

9. เมื่อเสมาดื่มกาแฟมักจะนอนไม่หลับ เสมานอนหลับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. เสมาดื่มนม                                                     ข. เสมาไม่ได้ดื่มกาแฟ

ค. เสมาง่วงนอน                                                 ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

10. สัตว์ปีกทุกตัวชอบกินหนอน ภาคภูมิชอบกินหนอน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. ภาคภูมิเป็นสัตว์ปีก                                        ข. ภาคภูมิเป็นสัตว์

ค. ภาคภูมิไม่ได้เป็นสัตว์ปีก                             ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

11. ถ้าทุกคนใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแล้วจะจน วันนี้ฉันจน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. ฉันต้องฟุ่มเฟือย                                             ข. ฉันต้องไม่ฟุ่มเฟือย

ค. ฉันต้องประหยัด                                            ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

12. เห็ดหอมมีรสชาติอร่อย อาหารจานนี้ไม่อร่อย

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

ก. อาหารมีรสเปรี้ยว                                           ข. อาหารจานนี้ไม่ใช่เห็ดหอม

ค. อาหารที่ไม่อร่อยไม่ใช่เห็ดหอม                 ง. ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

แนวข้อสอบ กพ 55 แนวข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์ กพ 2555

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,