แจก E-Book!! แนวข้อสอบตำรวจ 56 รวมแนวข้อสอบเก่าตำรวจ ปี 2553-2554-2555 แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม ปี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

อาจจะดูน่าผิดหวังสักหน่อยสำหรับผู้ที่รอข่าวการเปิดรับสมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอก คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าในปี พ.ศ. 2556 โดยหลังจากที่มีข่าวลือว่อนอินเตอร์เน็ตว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดรับสมัครสอบตำรวจบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ถึง 20,000 อัตราในปี พ.ศ. 2556 แต่เมื่อเปิดรับสมัครจริงกลับเปิดรับสมัครเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยกว่าอัตราเท่านั้น!! มิหนำซ้ำยังเปิดรับสมัครสอบเพียงแค่สายป้องกันและปราบปราม (ผู้ชาย) เท่านั้น เทียบกับในปี 2555 ที่เปิดรับสมัครสอบถึง 10,000 อัตราแล้ว ต้องบอกเลยว่าน่าผิดหวังจริงๆคะ

แนวข้อสอบตำรวจ 56

แนวข้อสอบตำรวจ 56

แจก E-Book!! แนวข้อสอบตำรวจ 56 รวมแนวข้อสอบเก่าตำรวจ ปี 2553-2554-2555 แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม ปี 2556

แต่จะอย่างไรก็ดีถึงแม้จะเปิดรับสมัครสอบเพียงหนึ่งพันห้าร้อยกว่าอัตรา แต่ยอดผู้สมัครก็ยังคงไม่น้อยเลยที่เดียว ทำให้ผู้ที่คิดจะสมัครสอบในเวลานี้ต้องฟิต!! เตรียมความพร้อมก่อนการสอบข้อเขียนจะมาถึงซึ่งมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจ พร้อมกันนี้ทางเว็บไซต์ยังได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบจำเป็นต้องใช้สอบอีกหลายวิชา อาทิตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น แนวข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งตัวอย่างแนวข้อสอบเหล่านี้ล้วนเป็นแนวข้อสอบเก่า ในปี 2553 2554 และ 2555 คะ

แนวข้อสอบตํารวจชั้นประทวนสายปราบปราม บุคคลภายนอก สำหรับการสอบปี 2556

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

1. ข้อใดบอกถึงข้อดีของแต่ละโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) ได้ถูกต้อง
ก. bus topology : ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ring topology : ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้
ค. star topology : ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือการส่งสัญญาณทางเดียว (One-Way Transmission หรือ Simplex)
ก. การส่งวิทยุกระจายเสียง
ข. โทรศัพท์
ค. วิทยุสนามที่ตำรวจใช้
ง. ถูกทุกข้อ

3. ตัวอย่างในข้อใดที่ใช้คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ประเภทเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ก. ธนาคาร
ข. การพยากรณ์อากาศล่วงหน้า
ค. รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ง. ถูกทุกข้อ

4.อิเล็กทรอนิกส์มอลล์(Electronic Mall) หมายถึงข้อใด
ก. เว็บไซต์ร้านค้าเสมือน
ข. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ค. ร้านสรรพสินค้าเสมือน
ง. เว็บไซต์ขายสินค้าแบบเฉพาะกิจ

5. ข้อใดคือ ข้อดี ของระบบฐานข้อมูลที่เหนือกว่าระบบแฟ้มข้อมูลทั่วไป
ก. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข. ความขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมและโครงสร้างของข้อมูล
ค. เก็บข้อมูลเป็นลักษณะของตาราง
ง. ประหยัดค่าใช้จ่าย

6. การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็นกฎหมายประเภทใด
ก. พระราชกำหนด
ข. พระราชบัญญัติ
ค. พระราชโองการ
ง. พระราชกิจจานุเบกษา

7. ข้อใดหมายถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ก. การใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ
ข. การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ
ค. ความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใด ไม่ใช่ การบวนการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต (System Development Life Cycle)
ก. การวิเคราะห์และการสำรวจระบบ (Systems Investigation)
ข. การออกแบบระบบ (Systems Design)
ค. การจ้างบุคคลภายนอก(Outsourcing)
ง. การเขียนโปรแกรม (Programming)

9. สายคู่บิดเกลียวที่ใช้ในเครือข่ายท้องถิ่นคือ
ก. CAT 1
ข. CAT 3
ค. CAT4
ง. CAT 5

10.เครือข่ายท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ก. เครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อ และครอบคลุมภายใต้พื้นที่และระยะทางที่จำกัด
ข. เครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแลน
ค. เครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า MAN แต่เล็กกว่า WAN
ง. เครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อในเขตเมืองหรือจังหวัดเดียวกัน

อ่านแนวข้อสอบต่อคลิกตามลิ้งด้านล่างคะ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สายป้องกันและปราบปราม 2556 คลิก!!
รวมลิ้ง!! แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 คลิก!!

แนวข้อสอบตำรวจ 56

แนวข้อสอบตำรวจ 56

Tags: , , , , , , , ,