แชร์ที่เด็ด!! แนวข้อสอบพนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานช่าง วิศวกรไฟฟ้า แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ที่เด็ด!! แนวข้อสอบพนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานช่าง วิศวกรไฟฟ้า แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี 57

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานช่าง วิศวกรไฟฟ้า

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานช่าง วิศวกรไฟฟ้า

หลายๆท่านที่กำลังกังวลหาตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับเตรียมสอบในปี 2557 วันนี้มีตัวอย่าง แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งพนักงานช่าง วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดสอบในปี 2557….

แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อ 1 . 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17
ค. -18
ง. -19

ข้อ 2 . 0 -8 -11 -19 -12 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13
ข. 14
ค. 74
ง. -74

ข้อ 3 . -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497
ง. -885

ข้อ 4 . -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998
ง. -2013

ข้อ 5 . -196 -1 -3 193 196 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 393
ข. -393
ค. 394
ง. -394

ข้อ 6 . -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อ 7 . 345 1,023 -8,109 -17,236 -26,345 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. -14,898
ค. -15,233
ง. -17,433

ข้อ 8 . -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

ข้อ 9 . -555 -555 -555 -538 -231…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -21
ข. -22
ค. -23
ง. -24

ข้อ 10 . 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267
ข้อ 11 . ดอกไม้กระดาษ : มนุษย์ …………………….. กระทะเหล็ก : ?
ก. ช่างตีเหล็ก ข. พ่อค้า
ค. มนุษย์ ง. ผัดผัก

ข้อ 12 .ออนไลน์ : อินเตอร์เน็ต ……………………… ? : คอมพิวเตอร์
ก. ใยแก้วนำแสง ข. เครือข่าย
ค. ค้นหาข้อมูล ง. โทรศัพท์

ข้อ 13 . ลูกโลก : ? ………………………….. กลม : สี่เหลี่ยม
ก. พิกัดแผนที่ ข. ธนบัตร
ค. ลูกบอล ง. เก้าอี้

ข้อ 14 . บันได : ปัดขนตา ……………………….. คอนโด : ?
ก. มาสคาร่า ข. ขนตางอน
ค. ลำดับชั้น ง. เช็ดกระจก

ข้อ 15 . สุนทรภู่ : กวี ……………………………………… ทศกัณฑ์ : ?
ก. กษัตริย์ ข. ยักษ์
ค. รามเกียรติ์ ง. กรุงลงกา

ข้อ 16 . นาฬิกา : ขีดเขียน …………………………. ? : ดินสอ
ก. ปากกา ข. กระดาษ
ค. บอกเวลา ง. เวลา

ข้อ 17 . ที่หนึ่ง : ฮ …………………………………………. A : ?
ก. สุดท้าย ข. อักษร
ค. ลำดับ ง. ที่สุดท้าย

ข้อ 18 . สปาเกตตี้ : ข้าวผัด ………………… ? : ทราย
ก. เส้นผม ข. เส้นหมี่
ค. ดินเหนียว ง. อาหาร

ข้อ 19 . กระติกน้ำ : ? …………………………… ทรงกระบอก : ลูกเต๋า
ก. ใส่น้ำ ข. ปิระมิด
ค. ลูกบาศก์ ง. แก้วน้ำ

ข้อที่ 20. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 21. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22. ถ้า X.Y.Z มีค่าเท่ากับ 0 แล้วข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด
ก. X > Y < Z
ข. X = 0 และ Y=0 และ Z=0
ค. X = 0 หรือ Y=0 หรือ Z=0
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23. แมวเหมียวมีธนบัตรใบละ 1,000 บาท ซื้อกางเกง x บาท เสื้อยืด y บาท รองเท้า z บาท แล้วได้รับเงินทอน 50 บาท แมวเหมียว ซื้อเสื้อยืดในราคาเท่าไหร่
ก. 950-x-y บาท
ข. 950+x-y บาท
ค. 1,050-x-y บาท
ง. 1,000-x-y บาท

ข้อที่ 24. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
ข้อที่ 1. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและมุ่งพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SmartGrid) จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 2. ตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 “บริการดี มีคณุธรรม” จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ข้อที่ 3. ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน จัดเป็น ?
ก. นโยบาย (Policy)
ข. วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
ค. วิสัยทัศน์ (Vision)
ง. ภารกิจ (Mission)

ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560
ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?
ก. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ค. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ง. มุ่งสู่การพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างดีเลิศที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร

ข้อที่ 5. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กําหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คําว่า ?
ก. SACCESS
ข. SBCCESS
ค. SECCUSS
ง. SUCCESS

ข้อที่ 6. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?
ก. ยึดหลักมาตรฐานสากลในการให้บริการด้าน ICT และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร
ข. การนําระบบ ICT มาใช้ขยายขอบเขตความสามารถในการทาํ งานขององค์กร
ค. การนําระบบ ICT มาสนับสนุนการทํางานร่วมกันของคนในองค์กร
ง. การให้บริการ ICT โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เป็นหลัก

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ (Mission)” ของแผนนี้ ?
ก. พัฒนาระบบ ICT ให้สามารถรองรับการมุ่งสู่ระบบ Smart ต่างๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ข. บูรณาการระบบ ICT ในทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กร
ค. ประสานงานกับทุกภาคส่วนให้สามารถดําเนินกิจการด้าน ICT ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ง. พัฒนาระบบและดําเนินการด้าน Smart Gridเพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ข้อที่ 8. ข้อใดคือแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโดยครอบคลุมการพัฒนาในส่วน Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Server Cloud และ Desktop Cloud
ข. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้ จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ค. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ นําระบบ ICT เข้ามาใช้สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดําเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) อยู่ในยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 10. ข้อใดเป็นแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนงานพัฒนาตามยทุธศาสตรด้าน ICT ?
ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ มาตรฐานที่ทําให้เกิดการบูรณาการทั้งกระบวนการ
ข. พัฒนา PEA Operation Center ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ/สั่งการของผู้บริหาร มีกรอบ การดําเนินงาน 4 งาน
ค. พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการให้บริการลูกค้าทั้งกระบวนการและข้อมูลในทุกช่องทาง โดยเชื่อมต่อกับ ระบบหลักของ กฟภ.
ง. การนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ ทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อ >>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,