เอามาแจก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เอามาแจก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี พนักงานบัญชี 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
เอามาแจก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี ให้ไปเลยคะ สำหรับผู้สมัครสอบ กฟภ ประจำปี 2555 ไปแล้ว และกำลังอยู่มนช่วงอ่านหนังสือสอบ เอา แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี ไปลองทำกันดูคะ จะได้ทราบว่า เราทำได้หรือไม่ ต้องอ่าน แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 เพิ่มเติมอีกมากน้อยเพียงไร ไม่ต้องอ่านหนังสือแบบหว่านแห ตรงประเด็นไปเลยคะ กับ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ที่เราเอามาแจกแบบ ฟรีๆ แบบนี้มีที่ไหนหละคะ ถ้าไม่ใช่ที่นี่
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี พนักงานบัญชี 2555


เอามาแจก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

เวลาในการทดสอบข้อเขียน วิชาที่ออกสอบ เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 2555 จำนวน 307 อัตรา
สอบวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2555 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาสอบอีกครั้ง) การทดสอบข้อเขียน
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
วิชาที่ใช้สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดย ต้องมีคะแนน T – Score ของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ได้แก่ แนวข้อสอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
2.ภาษาอังกฤษ
3. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
4.ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา
ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 2) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 3) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 6) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 7) 75,5,15,42,7       …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 8 ) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 9) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 10) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 11) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
ข้อ 12 )เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

อ่านแนวข้อสอบ กฟภ ในวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

Tags: , , , , , , ,