โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 ตําแหน่งพนักงานบัญชี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
อีกประกาศกับ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม้ว่าจะต้องรอประกาศจริงถึงวันที่ 8 พ.ค. 2556 แต่หลายๆ ท่านก็เริ่มขอ แนวข้อสอบ กฟภ 2556 กันมาแล้ว เรียกได้ว่า เตรียมตัวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันเร็วมากๆ เพราะฉะนั้นสำหรับประกาศนี้ แจกให้ไปเลย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก หากท่านไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ ต้องอัพเดตและติดตามข่าวแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างสม่ำเสมอนะคะ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 56


โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) สำหรับสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
1. ข้อใดให้ความหมายของ บุคลิกภาพ ได้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. รูปแบบต่างๆ ของลักษณะพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
ข. ลักษณะพฤติกรรมและวิธีการคิดซึ่งกำหนดแนวทางการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
ค. รูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมซึ่งกำหนดแนวทางการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
ง. รูปแบบต่างๆ ของลักษณะพฤติกรรมและวิธีการคิดซึ่งกำหนดแนวทางการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
2. องค์ประกอบใด เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพ
ก. หน้าตาสัดส่วน ผิวพรรณ สีผมความสูง
ข. ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ความเคารพสิทธิ
ค. ความคิด ความจำ จินตนาการความสนใจความตั้งใจ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
3. ประสบการณ์ทั่วไปในข้อใด มีผลต่อบุคลิกภาพ
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. รูปร่างหน้าตา
ค. บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประสบเพียงคนเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
4. ปัจจัยในข้อใด มีผลทำให้เกิดความแตกต่างของบุคลิกภาพ
ก. เพศ : เพศหญิงไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดจะมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของบุคคลได้ดีกว่าเพศชาย
ข. อายุ : ช่วงอายุที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมด้านความคิดและความจำส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุที่สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป
ค. อาชีพ : อาชีพครูอาจารย์จะถูกหล่อหลอมให้เป็นบุคคลที่ชอบบอก ชอบสอน และพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
5. ประเภทของบุคลิกภาพของบุคคลตามลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ในข้อใด คือ บุคลิกภาพตามที่
วิลเลียม เชลดอน กำหนด
ก. รูปร่างอ้วนเตี้ย (Endomorphy)
ข. รูปร่างอ้วน เตี้ยแขนขาสั้น (Pyknic)
ค. รูปร่างผอมบาง (Mesomorphy)
ง. รูปร่างสูง ผอม แขนขายาว (Aesthetic)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครทชเมอร์ (Kretschmer) ผู้ซึ่งแบ่งบุคลิกภาพโดยนำไปสัมพันธ์กับลักษณะทางร่างกาย (Somatotypes)
ก. Aesthetic : ผู้ป่วยโรคจิตประเภทคลั่งเศร้า (Manic-Depressive)
ข. Athletic : ผู้ป่วยโรคจิตประเภทคลั่งเศร้า (Manic-Depressive) ร่วมกับ ผู้ป่วยโรคจิตประเภทจิตเภท (Schizophrenic)
ค. Pyknic : ผู้ป่วยโรคจิตประเภทจิตเภท (Schizophrenic)
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
7. การแบ่งประเภทของบุคลิกภาพ ตามลักษณะพฤติกรรม ของคาร์ล กุสตาฟ จุง ข้อใดถูกต้อง
ก. Introvert ชอบคิดมาก ชอบความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย
ข. Introvert ร่าเริง แจ่มใส มีน้ำใจ ชอบงานสังคม
ค. Extrovert ร่าเริง แจ่มใส มีน้ำใจ ชอบงานสังคม
ง. Ambivert ชอบคิดมาก ชอบความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
8. จิตแพทย์ท่านใด ที่มีความคิดเรื่องแรงผลักดันไร้สำนึก (Unconscious drive) หรือแรงจูงใจไร้สำนึก (Unconscious motivation) ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของพฤติกรรม เป็นท่านแรก
ก. ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ข. อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler)
ค. กอร์ดอน ออลพอร์ท ( Gordon Allport)
ง. อีริคสัน เอช อีริคสัน (Erikson H. Erikson)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
9. การพูดพลั้งปาก (Slipped Tongue) จัดอยู่ในจิตของมนุษย์ระดับใด ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ก. จิตสำนึก (Conscious)            ข. จิตก่อนสำนึก (Pre-conscious)
ค. จิตไร้สำนึก (Unconscious)            ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
10. ลักษณะใด คือลักษณะตามสัญชาติญาน ของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ก. Source สิ่งที่ร่างกายขาด            ข. Aim การสนองความต้องการ
ค. Object หาแพะรับบาป              ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ความเชื่อของ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ
ก. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) : สวย รวย เก่ง ต่ำต้อย ขี้อาย
ข. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) : สิ่งที่ทำให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ค. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) : ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
12. ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลในข้อใด ได้มาจากการวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
ก. ค่านิยมและความสนใจ (Interests and Values)
ข. เชาวน์ปัญญาและความสามารถอื่น ๆ (Intellectual and Other Abilities)
ค. แรงจูงใจ (Motivational Disposition)
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ ที่ชื่อ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
ก. ใช้เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวน ใช้วิธี Self-rating ประกอบด้วยคำถามแบบประโยคคำถาม
ข. คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้ จะต้องเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
ค. F.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ “ดี” ประทับใจคนอื่น
ง. K.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งแสดงอาการปิดบังความเป็นจริงในเรื่องความบกพร่อง และข้อเสียต่างๆ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
14. Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ต่างจาก Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) ตามข้อใด
ก. วัดโดยดูจากอาการผิดปกติทางจิต
ข. วัดความสนใจหรือทัศนคติของบุคคล
ค. มี Control key
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง (Projective Test)
ก. แบบทดสอบชนิดนี้ ยึดถือความเชื่อที่ว่าสิ่งที่บุคคลพูดออกมา หรือจินตนาการออกมา เหมือนกับกล้องภาพยนตร์ฉายรูปภาพ
ข. Thematic Apperception Test : Subject จะตีความหมายของสิ่งเร้าตามความพร้อมในการดู
ค. Rorschach Test Rorschach Ink Blot Test : ผู้ถูกทดสอบไม่รู้ว่าคำตอบของเขาสามารถนำไปตีความหมายได้
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
16. ข้อใดคือข้อผิดพลาดของแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ก. Fale Positive ข้อคำถามในแบบทดสอบให้สิ่งที่เกินความเป็นจริง
ข. Fale Negative บุคคลรู้ตัวว่าผิดปกติ แต่พยายามปกปิดข้อบกพร่องของตนไว้
ค. Fale Negative การตีความบุคลิกภาพไม่เที่ยงตรง ฉะนั้น การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพจึงมักใช้เป็นเพียงรายละเอียดที่เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
17. บุคคลใดแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ดี
ก. นายเอ เดินตัวตรง รู้จักจังหวะในการเดิน เดินไม่มีเสียงดัง
ข. นายบีไอ โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและปิดจมูก
ค. นายซีให้เกียรติผู้หญิงโดยเชิญรับประทานอาหารและช่วยบริการช่วยตักอาหารส่งให้โดยใช้ช้อนกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อดีของ Big five Personality Test
ก. สามารถแบ่งบุคลิกภาพของผู้ใช้แบบทดสอบได้ชัดเจน
ข. มีความคล้ายกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง
ค. มีความคล้ายกับทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
19. ข้อใดลักษณะของบุคคลได้ถูกต้อง
ก. Extroversion : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มีการแสดงออก
ข. Agreeableness : เป็นบุคลิกที่เปิดรับความแปลกใหม่ อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์
ค. Emotional Stability : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มี    การแสดงออก
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี
20. ทฤษฎีใด ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น
ก. ทฤษฎีของคาร์ล โรเจอร์
ข. ทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ค. ทฤษฎีของกอร์ดอน ออลพอร์ท
ง. ทฤษฎีของอีริคสัน เอช อีริคสัน

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี

อ่านแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.. 

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี

**** เฉลยแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี

Tags: , , , , , , ,