EXAMPLE แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

EXAMPLE แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล 2556 แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
จากประกาศการรับสมัครงานของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสอบในวันที่ 20 มกราคม 2555 นี้นั้น เรามี EXAMPLE แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล มาให้ทดสอบฝีมือกันคะ เพราะเหลือเวลาเพียงแค่สอบวันเท่านั้น มาเตรียมความพร้อมด้วย แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 กันก่อนดีกว่า หากท่านสามารถผ่าน แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล นี้ไปได้ ก็มีแนวโน้มจะผ่านไปได้แล้วหละคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล

แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล 2556

แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล 2556


EXAMPLE แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
1. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายภายใน (LAN Security) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลภายนอก
ข. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย จากบุคคลภายนอก
ค. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย และป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
2. ข้อใดคือผู้ที่แอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมิได้รับอนุญาต แต่ไม่มีประสงค์ร้าย หรือไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งสิ้น
ก. Cracker
ข. Hacker
ค. programmer
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
3. ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถตรวจสอบหา เวลา ต้นทาง ปลายทาง บริการที่ใช้งาน และปริมาณข้อมูลได้
ข. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลทางสถิติ
ค. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
4. ข้อใดคือผู้ที่แอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมิได้รับอนุญาต แต่ไม่มีประสงค์ร้าย หรือไม่มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งสิ้น
ก. Cracker
ข. Hacker
ค. programmer
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
5. ข้อใดคือตัวอย่างภัยคุกคามที่ควรระวังสำหรับการทำธุรกิจบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ก. การเข้าสู่เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มีบุคคลอื่นแอบอ้างในการใช้ชื่อ Login Name และ Password ในการเข้าไปทำธุรกรรมซื้อขายบน Web site แทนตัวเราเอง
ข. การทำลายข้อมูลและเครือข่าย เช่น Cracker เจาะระบบเข้าไปทำลาย file และข้อมูลภายในเครื่อง Server ของ Web site ผู้ขาย ทำให้ข้อมูลสมาชิกหรือลูกค้าของระบบเกิดความเสียหาย
ค. การเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม หรือการดัดแปลงข้อมูล เช่น การส่ง Order หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งซื้อสินค้า หรือการที่จดหมายถูกเปิดอ่านระหว่างทาง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นความลับ และผู้เปิดอ่านอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความในจดหมาย เช่น การแก้ไขจำนวนยอดของการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
6. ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถตรวจสอบหา เวลา ต้นทาง ปลายทาง บริการที่ใช้งาน และปริมาณข้อมูลได้
ข. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลทางสถิติ
ค. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก
ง. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย


ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
1. ข้อใดคือโครงสร้างของคำประสมแบบ คำนาม + คำวิเศษณ์
ก.  พ่อตา
ข.  ลูกเลี้ยง
ค.  ถือดี
ง.  ทองแดง 
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
2. ข้อใดไม่ออกเสียง คำควบกล้ำทุกคำ
ก. คลุกคลี ครอบครอง คลุมเคลือ
ข. ปริญญา นิทรา ปราชัย
ค. ปลดเปลื้อง ปลาต ผลีผลาม
ง. ผลิตผล แพร่หลาย พรักพร้อม
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
3.  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
ก. กานดาปลูกดอกไม้ตั้งแต่ต้นยังน้อยนิด
ข. ปลาผุดพ่นบนผิวน้ำเมื่อยามเย็น
ค. ผ่านร้อนหนาวกี่ครั้งยังยืนต้น
ง. ดอกสีขาวร่วงหล่นปนใบแห้ง
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
4. คำที่พิมพ์ตัวหนาข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก. ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมาช้านาน อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
ข. สุดาวดีเป็นผู้หญิงไม่ควรนั่งขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด-สะ-มา-ทิ
ค. พสกนิกรน้อมใจถวายพระพรชัยมงคล อ่านว่า พะ-สก-นิ-กอน
ง. ทรัพย์มรดกของวรชาติมีมากมาย อ่านว่า มอน-ดก
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
5. ข้อความใดใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก. กอล์ฟ และไมค์ นักร้องวัยรุ่นไทยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากแฟนเพลง
ข. นักการเมืองไทยคุยฟุ้งเรื่องการเลือกตั้งที่เขาได้รับชัยชนะ
ค. นักกีฬาขวัญใจประชาชนถูกรุมล่าลายเซ็น
ง. เจมส์ เป็นดาราที่ดารารุ่นพี่ บิ๊กๆ ทั้งหลายชื่นชมเรื่องความประพฤติ
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล


อ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร ประจำปี 2555 – 2556 

แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล

**ส่วนของเฉลยแนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะปรากฏขึ้นมา เมื่อท่านคอมเมนต์คะ

แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล แนวข้อสอบ ตํารวจสัญญาบัตร 2556 แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร สายประมวลผล

Tags: , , , , , , , , , , , ,