[แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556] แนวข้อสอบเก่าและแบบทดสอบเก่าๆ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่เดียว!! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบเก่าและแบบทดสอบเก่าๆ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่เดียว!! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้มามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค สายประมวลผล และสายไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งเปิดรับสมัครสอบไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 113 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://oict.police.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่เราจะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
[แนวข้อ สอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556] แนวข้อสอบเก่าและแบบทดสอบเก่าๆ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่เดียว!! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

[แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556] แนวข้อสอบเก่าและแบบทดสอบเก่าๆ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่เดียว!! แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

อ่านรายละเอียด แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556
ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะออกสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ของสายประมวลผล ซึ่งจะทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนโดยข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกนั่นเอง ส่วนรายวิชาอื่นๆอาทิ ความรู้ความสามารถทั่วไป ที่มีรายวิชาความสามารถทั่วไป และ ภาษาไทย ซึ่งทั้งสายประมวลผลและสายไฟฟ้าสื่อสารต้องสอบ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในรายวิชาดังกล่าวได้ตามลิ้งด้านล่างประกาศนี้
แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

ส่วนเนื้อหาในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ของสายไฟฟ้าสื่อสาร ทางเราจะกลับมาอัพเดทให้ในภายหลัง โดยจะทำการอัพเดททางหน้าเว็บไซต์ วันนี้ลองไปดูรายวิชาต่างๆที่จะออกสอบตามลิ้งนี้คะ >>> รายวิชาที่ออกสอบ

แนวข้อสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร แนวข้อสอบตํารวจ 2556

แนวข้อสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

1. Certification Authority (CA) คือองค์กรที่มีหน้าที่อะไร

ก. รักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)

ข. รับรองความถูกต้องในการออกใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate )

ค. รักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)

ง. รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

2. Computer Emergency Response Team (CERT) เพื่อเป็นหน่วยงานที่คอย

ก. ระบุตัวบุคคลและอำนาจหน้าที่ความปลอดภัยบนเครือข่าย

ข. รักษาความลับของข้อมูลความปลอดภัยบนเครือข่าย

ค. รักษาความถูกต้องของข้อมูลความปลอดภัยบนเครือข่าย

ง. ประสานงานในเรื่องการละเมิดความปลอดภัยบนเครือข่าย แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

3. ข้อใดคือมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ก. การระบุตัวบุคคลและอำนาจหน้าที่ (Authentication & Authorization)

ข. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)

ค. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity)

ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

4. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายภายใน (LAN Security) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ก. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลภายนอก

ข. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย จากบุคคลภายนอก

ค. เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย และป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก

ง. ผิดทุกข้อ แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

5. ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Files) มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ก. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถตรวจสอบหา เวลา ต้นทาง ปลายทาง บริการที่ใช้งาน และปริมาณข้อมูลได้

ข. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลทางสถิติ

ค. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าใช้ระบบจากบุคคลภายนอก

ง. จัดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรบนเครือข่าย แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

อ่านแนวข้อสอบต่อ คลิก!!

แนวข้อสอบตํารวจสัญญาบัตร 2555-2556

Tags: , , , , , ,