เอา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 มาแจกฟรีๆ คะ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เอา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 มาแจกฟรีๆ คะ เอา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 มาแจกฟรีๆ คะ
จากข่าวการเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 94 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18–29 มิ.ย. 2555 ที่ผ่านมา หลายท่านคงกำลังมองหา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 กันอยู่ วันนี้เรามี ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 มาให้ท่านได้ทดลอง ทำกันดูคะ เพราะแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 ที่มีมาแจกฟรีๆ นั้น จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเอง ที่จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือแบบวงกว้าง มาดูไปพร้อมๆ กันเลยคะท่านผู้อ่าน
เอา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 มาแจกฟรีๆ คะ

ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55

แนวข้อสอบรัฐสภา 55


เอา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 มาแจกฟรีๆ คะ

หลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน
วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
– ความสามารถทางการคิดคำนวน
– ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
หลังจากที่ดูรายวิชาที่ออกสอบกันไปแล้ว มาดูตัวอย่าง แนวข้อสอบ รัฐสภาสามัญ สำหรับการสอบ 1/2555 กันคะ
เอา แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 มาแจกฟรีๆ คะ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาสามัญ ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมายกากบาท  ลงในข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้าราชการรัฐสภามีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 ฟรี
2. ข้อใดไม่ใช่ “คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา”
ก. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข. เลขาธิการวุฒิสภา
ค. ประธานมูลนิธิ
ง. รองประธานรัฐสภา
แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 ฟรี
3. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ในสภาคือ
ก. ประธานรัฐสภา
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 ฟรี
4. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการรัฐสภา สามัญตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.ร. กำหนดในมาตราใด
ก. มาตรา 34
ข. มาตรา 20
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 40
แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบรัฐสภา 55

แนวข้อสอบรัฐสภา 2555 ตัวอย่าง แนวข้อสอบรัฐสภา 55 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ รัฐสภาสามัญ 2555 ฟรี

Tags: , , , , , , , , , , , ,