แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
เอาหละคะ สำหรับวันนี้ เรามีของดีมาแจกฟรีกันคะ เป็น แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 หรือ แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 ที่หลายคนตามหากันอยู่ ผู้ที่สนใจ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555 สามารถศึกษาได้ที่นี่คะ นอกจากเราจะแจก แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 ฟรีๆ กันแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดู แนวข้อสอบอุปมาอุปไมยของ กพ 2555 ได้อีกด้วยคะ ยังไม่พอคะ ถ้าเข้าไปศึกษาอีกก้อจะพบกับ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555 อีกหลายตัวเลยนะคะ แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555

แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555

แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555

ข้อสอบเลขอนุกรม กพ ภาค ก 2555 แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555

จงหาลำดับเลขในชุดถัดไป

1. -21   -2       7        28       39 ………………
ก. -5      ข. 0        ค. 46      ง. 58     จ. 64
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
2. 5     73       140     208     274 ………………
ก. 342   ข. 366   ค. 387    ง. 400   จ. 401
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
3. 1     78       152     230     303 ………………
ก. 378   ข. 382   ค. 415    ง. 20     จ. 0
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
4. 88    91       87       74       50 ………………
ก. 5        ข. 13      ค. 45      ง. 86     จ. 115
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
5. 7  10  4  5  1  ………………
ก. -3       ข. -1       ค. 0        ง. 5        จ. 17
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
6. 4  6  7  12  10  ………………
ก. 8        ข. 18      ค. 20      ง. 5        จ. -7
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
7. 5  8  8  3  5  ………………
ก. 7        ข. 16      ค. 20      ง. 5        จ. -3
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
8. 22  27  26  18  18  ………………
ก. 7        ข. 17      ค. 27      ง. 37     จ. 47
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
9. 2  4  -9  -12  -20  ………………
ก. -3       ข. -7       ค. -25    ง. -28    จ. -32
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
10. 55  56  45  44  35  ………………
ก. 19      ข. 20      ค. 25      ง. 30     จ. 32
แจกฟรี แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
11. 7  4  13  32  43 ………………
ก. 48      ข. 49      ค. 50      ง. 51     จ. 52
แจกฟรี แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
12. 3  0  -14  -19  -31  ………………
ก. -38    ข. -42    ค. -50    ง. -51    จ. 22
แจกฟรี แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
13. 2 -8 -38  -53 -78  ………………
ก. -87    ข. -42    ค. -98    ง. -55    จ. 29
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
14. 1  -12  -28  -42  -57  ………………
ก. -67    ข. -72    ค. -80    ง. -85    จ. 0
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
15. -9 2   33   49   75 ………………
ก. -9      ข. 89      ค. 96      ง. 98     จ. 109
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
16. 3  5  -2  3 -7 ………………
ก. 1        ข. 2        ค. 3        ง. 4        จ. 5
แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
17. 99 101  102  105 105 ………………
ก. 97      ข. 99      ค. 109    ง. 119   จ. 129
ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
18. 52  53  60  55  68  ………………
ก. 47      ข. 57      ค. 67      ง. 77     จ. 87
แจกฟรี แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
19. 3  4  1  -9  -9 ………………
ก. 4        ข. -10    ค. 8        ง. -3      จ. 1
แจกฟรี แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555
20. 1  3  11  26  33  ………………
ก. 31      ข. -33    ค. 35      ง. 38     จ. 52

แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555

อ่านแนวข้อสอบเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ประจำปี 2555

ขั้นตอนการสมัครสอบ (ภาค ก.) ของ ก.พ. ปี 2555

10 ข้อคําถามที่พบบ่อย ของการสมัครสอบ ก.พ.

แจกฟรีกันไปเลย!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบอนุกรม กพ 2555 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ระดับ 3 พร้อมเฉลย 2555

Tags: , , , , , , , , ,