ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

มาดู ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 ที่เรานำมาฝากคุณวันนี้กันคะ เป็น แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 ที่เฉลยแบบละเอียด มีวิธีการ แนวคิด เทคนิคต่างๆ สอดแทรก เป็นทริคไว้ให้คุณลองอ่าน ลองฝึกทำโจทย์ แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ หลายท่านที่สมัครสอบ กพ ประจำปี 2555 ไปเป็นที่เรียบร้อยคงกำลังขมักเขม้นในการเสาะหา เจาะลึก แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 มาดูกันเลยคะ ว่าจะถูกใจคุณหรือไม่
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55


ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 : อุปมา อุปไมย ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

1. นางพยาบาล : เข็มฉีดยา ……………………? : ?
ก. ทหาร : ปืน
ข. แม่ค้า : ลูกค้า
ค. ช่างประปา : น้ำ
ง. จราจร : เป่านกหวีด
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
>>> เฉลย ตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของอาชีพกับอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพนั้น คู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (นางพยาบาล) เป็นคำนาม ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำนามที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพนั้น (เข็มฉีดยา) ด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ก. ทหาร (เป็นคำนาม) และ ปืน (ซึ่งเป็นคำนามที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพ) ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

2.ผู้ประกอบการ : ลูกจ้าง ………………………? : ?
ก. พระสงฆ์ : อุบาสิกกา
ข. นักเรียน : นักศึกษา
ค. คนงาน : เพื่อนร่วมงาน
ง. ผู้จัดการ : เลขานุการ
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
>>> เฉลย ตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของตำแหน่งในที่ทำงานที่เรียงจากระดับสูงไประดับที่ต่ำกว่า เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (ผู้ประกอบการ) เป็นคำนามที่มีตำแหน่งสูง ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำนามที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า (ลูกจ้าง) เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ง. ผู้จัดการ (เป็นคำนามที่แสดงตำแหน่งระดับสูงในที่ทำงาน) และ เลขานุการ (ซึ่งเป็นคำนามที่แสดงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่า) ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
3. แก้ว : นอน ……………………? : ?
ก. ดื่ม : นั่ง
ข. ดื่ม : ง่วง
ค. จาน : นั่ง
ง. ขวด : เตียง
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
>>> เฉลย จากตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามในหมวดหมู่ข้าวของเครื่องใช้กับคำกิริยา ซึ่งเป็นการกระทำของมนุษย์ เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (แก้ว) เป็นคำนาม ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำกริยาของมนุษย์ (นอน) ด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ค. จาน (ในหมวดหมู่ข้าวของเครื่องใช้เช่นเดียวกับ แก้ว) และ นั่ง (ซึ่งเป็นคำกิริยา เป็นการกระทำของมนุษย์ เช่นเดียวกับ นอน) ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
4. ปลาทูทอด : อาหาร ……………………? : ?
ก. ไก่ : สัตว์ปีก
ข. เครื่องปรุง : เกลือ
ค. อำนาจ : ผิดกฏหมาย
ง. ต้นไม้ : กระดาษ
ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี
>>> เฉลย ตัวอย่างดังกล่าว คู่ความสัมพันธ์ในโจทย์เป็นคำนามที่มีความสัมพันธ์กันในหมวดหมู่เดียวกัน ที่เรียงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เมื่อคู่ความสัมพันธ์ในคำตอบคำแรก (ปลาทูทอด เป็นคำนามที่เป็นอาหารประเภทหนึ่ง ถือเป็นส่วนย่อย เพราะเป็นอาหารประเภทหนึ่ง) ดังนั้น ในคำหลังจะต้องเป็นคำนามที่เป็นส่วนใหญ่ (อาหาร) เมื่อพิจารณาประกอบกับการพิจารณาลักษณะ ความสัมพันธ์จะเลือกคำตอบที่เหมาะสม คือ ง. ไก่ (เป็นคำนาม ที่ถือเป็นส่วนย่อย เพราะเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง) และ สัตว์ปีก (ซึ่งเป็นคำนามที่เป็นส่วนใหญ่)

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ ปี55 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบกพ55พร้อมเฉลย ฟรี

Tags: , , , , , , , , ,