เอามาแบ่งให้อ่านกัน แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เอามาแบ่งให้อ่านกัน แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี 2556 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
686 อัตรา อัตราเชียวนะคะ สำหรับจำนวนพนักงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับสมัคร ในปี 2556 นี้ ไม่สนใจไม่ได้แล้วหละคะ ด้วยเหตุนี้ เราเอามาแบ่งให้อ่านกัน แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี ตามที่หลายร้อยคอมเมนต์ในเว็บไซต์เรียกร้องกันเข้ามา ไม่ว่าจะอย่างไร หากท่านได้ลองทำ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แล้วได้คะแนน แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย มากกว่า 70% แสดงว่า ท่านมึความพร้อมมากแล้วหละคะ เหลือเพียงอ่านเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี 2556

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี 2556


เอามาแบ่งให้อ่านกัน แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
1.เหตุไฟดับในเกาะสมุยที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุใด
ก. สายเคเบิ้ลใต้น้ำเกิดการชำรุด
ข. โหลดมากเกินไปทำให้สายเคเบิ้ลขาด
ค. มีการระเบิดของสายเคเบิ้ล
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
2.กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2512
ข. พ.ศ. 2516
ค. พ.ศ. 2518
ง. พ.ศ. 2520
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงพลังงาน
ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กระทรวงคมนาคม
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ก. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ข. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้า
ค. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ.
ง. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเกษม จาติกวณิช
ค. นาย สุทัศ ปัทมสิริวัฒน์
ง. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
6. ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
ก. ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ข. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
7. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ความเร็วกระแสไฟฟ้า
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
8. โรงไฟฟ้าในอนาคตที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กำลังจะสร้างคือโรงไฟฟ้าชนิดใด
ก. โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ข. โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ค. โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
ง. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
9. ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าประมานกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ
ก. 30 เปอร์เซ็นต์
ข. 50 เปอร์เซ็นต์
ค. 80 เปอร์เซ็นต์
ง. 90 เปอร์เซ็นต์
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
10. ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูงที่สุดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ส่งมีขนาดเท่าไหร่
ก. 115,000 โวลต์
ข. 230,000 โวลต์
ค. 500,000 โวลต์
ง. 600,000 โวลต์
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
11. สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ใด
ก. ลำปาง
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. นนทบุรี
ง. นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
1. คอมพิวเตอร์ : ไฟฟ้า…………………..? : ลม
ก. อินเตอร์เน็ต                    ข. เขื่อน
ค. กังหัน                    ง. โทรศัทพ์

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
2. จริงใจ : หลอกลวง ……………. วิ่งราว : ?
ก. ช่วยเหลือ                    ข. ทำร้าย
ค. ซื่อสัตย์                    ง. คดโกง

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
3. ริบบิ้น : ปีใหม่  ………………… ประทัด : ?
ก. ตรุษจีน                    ข. เสียงดัง
ค. สีแดง                    ง. สงกรานต์

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
4. กรรไกร : กระดาษ………………..หลอดดูด : ?
ก. แก้วน้ำ                    ข. น้ำชา
ค. สีเทียน                    ง. ตัวเอ็กซ์

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
5. สามี : ดวงดาว …………………………  ? : พระจันทร์
ก. ภรรยา                    ข. ก้อนเมฆ
ค. ท้องฟ้า                    ง. ลุง

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
6. หัวหน้า : เปิดไฟ ………………………..ภารโรง : ?
ก. นอน                        ข. ลูกน้อง
ค. สำนักงาน                    ง. ดื่มไวน์

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
7. เหรียญบาท : ? …………………… โลก : ทีวี
ก. ลูกโป่ง                    ข. ดวงดาว
ค. มือถือ                    ง. โต๊ะ

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
8. ตัวเลข : นาฬิกา …………………………… ไข่ดาว : ?
ก. ซอสปรุงรส                    ข. ห้องครัว
ค. หน้าปัด                    ง. กระทะ

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
9. ตัดสินใจ : ข้อมูล ……………………….. นั่งสมาธิ : ?
ก. วัด                        ข. สงบ
ค. ธรรมะ                    ง.  นิ่ง

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย
10. หมวกแก๊ป : ขา……………………….. ? : นั่ง
ก. กระโดด                    ข. สวม
ค. ใส่                        ง. ศีรษะ

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 เพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบ (กฟผ.) Adtitude Test 2556.. 

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย

***เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ กฟผ 2556 จะแสดง เมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบ กฟผ ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 พร้อมเฉลย

Tags: , , , , , , , ,