มาเพิ่มรอยหยักในสมอง!! แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 แบบฟรีๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาเพิ่มรอยหยักในสมอง!! แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 แบบฟรีๆ แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
มาเพิ่มรอยหยักในสมอง!! ด้วย แนวข้อสอบ กฟผ กันหน่อยดีกว่าคะ เพราะจากยอดการรับสมัครพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกว่าสามร้อยอัตรานั้น เชื่อได้ว่าคู้แข่งของท่านตองมีจำนวนมากกว่านั้น 5 เท่า เราเลยจัด แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มาให้ได้ทดลองความรุ็ความสามารถของท่านยังไงหละคะ หากท่านสามารถพิชิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 แบบฟรีๆ นี้ไปได้ นั่นแสดงให้เห็นว่า ท่านมีความพร้อมสูงในการลงสอบสนามจริงของ กฟผ 2556 นี้แล้วหละคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ
แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี

แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี

แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี


มาเพิ่มรอยหยักในสมอง!! แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 แบบฟรีๆ

ตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
1. เหรียญบาท : ? …………………… โลก : ทีวี
ก. ลูกโป่ง                    ข. ดวงดาว
ค. มือถือ                    ง. โต๊ะ

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
2. -14,125 -8,969 -3,813 2,120 8,058…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13,678
ข. 14,095
ค. 2,368
ง. -2,679

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
3. สามี : ดวงดาว …………………………  ? : พระจันทร์
ก. ภรรยา                    ข. ก้อนเมฆ
ค. ท้องฟ้า                    ง. ลุง

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
4. ตัวเลข : นาฬิกา …………………………… ไข่ดาว : ?
ก. ซอสปรุงรส                    ข. ห้องครัว
ค. หน้าปัด                    ง. กระทะ

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
5. หมวกแก๊ป : ขา……………………….. ? : นั่ง
ก. กระโดด                    ข. สวม
ค. ใส่                        ง. ศีรษะ

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
6. หัวหน้า : เปิดไฟ ………………………..ภารโรง : ?
ก. นอน                        ข. ลูกน้อง
ค. สำนักงาน                    ง. ดื่มไวน์

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
7. เส้นผม : ปัด …………………. ? : เป่า
ก. บะหมี่                    ข. ฝุ่น
ค. หวี                        ง. เทียน

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
8. คอมพิวเตอร์ : ไฟฟ้า…………………..? : ลม
ก. อินเตอร์เน็ต                    ข. เขื่อน
ค. กังหัน                    ง. โทรศัทพ์

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
9. ความรัก : ? ………………….. คนรัก : คนดี
ก. คุณธรรม                    ข. ซื่อสัตย์
ค. ช่วยเหลือ                    ง. ความดี

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
10. ทะเล : ? ……………………… โรงเรียน : มนุษย์
ก. น้ำตก                    ข. ชายหาด
ค. ธรรมชาติ                    ง. นักเรียน

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
11. จริงใจ : หลอกลวง ……………. วิ่งราว : ?
ก. ช่วยเหลือ                    ข. ทำร้าย
ค. ซื่อสัตย์                    ง. คดโกง

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
12. กรรไกร : กระดาษ………………..หลอดดูด : ?
ก. แก้วน้ำ                    ข. น้ำชา
ค. สีเทียน                    ง. ตัวเอ็กซ์

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
13. ริบบิ้น : ปีใหม่  ………………… ประทัด : ?
ก. ตรุษจีน                    ข. เสียงดัง
ค. สีแดง                    ง. สงกรานต์
14. ตัดสินใจ : ข้อมูล ……………………….. นั่งสมาธิ : ?
ก. วัด                        ข. สงบ
ค. ธรรมะ                    ง.  นิ่ง

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
15. 0 913 938 1,475 2,014…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
16. ตำหนิ : ลงโทษ ……………………………. ? : ชมเชย
ก. ตักเตือน                    ข. ให้รางวัล
ค. คุณครู                    ง.  นักเรียน

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
17. 9 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
18. กาแฟ : น้ำหมึก ……………………. ? : ดิน
ก. ผงโกโก้                    ข. ทราย
ค. ดินเหนียว                    ง. หญ้า

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
19. รถไฟ : รัชกาลที่ 5 ………………………. กล้องจุลทรรศน์ : ?
ก. โธมัส เอดิสัน                    ข. หลอดไฟ
ค. กาลิเลโอ                    ง. เลิกทาส

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี
20. -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497
ง. -885

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี


อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2556 เพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบ (กฟผ.) Adtitude Test 2556.. 

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี**** เฉลยของตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟผ 2556 จะแสดง เมื่อท่านได้แสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบ กฟผ. 2556 ฟรี

Tags: , , , , , , , ,