[แชร์ประสบการณ์] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ตําแหน่งพนักงานบัญชี ชุดที่ 1” รวมแนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ประสบการณ์ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ตําแหน่งพนักงานบัญชี ชุดที่ 1” พร้อมเฉลย 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
ในที่สุดก็เปิดสอบเสียทีคะ สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร 348 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-14 พค 2556 นี้ หลายๆ ท่านเลยมองหาเริ่ม แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันแล้ว เอาหละคะ เราลองมาดู แนวข้อสอบ กฟภ ตําแหน่งพนักงานบัญชี กันเลยดีกว่าคะ เราแชร์ประสบการณ์กันหน่อยดีกว่าคะ ท่านสามารถทดสอบการทำ แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556 ได้เพิ่มเติมภายในเว็บไซต์เลยคะ ขอให้ท่านโชคดีสำหรับการสอบ กฟภ 2556 ในครั้งนี้คะ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556


[แชร์ประสบการณ์] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ตําแหน่งพนักงานบัญชี ชุดที่ 1” รวมแนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) สำหรับสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ความเชื่อของ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ
ก. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) : สวย รวย เก่ง ต่ำต้อย ขี้อาย
ข. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) : สิ่งที่ทำให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ค. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) : ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
2. ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลในข้อใด ได้มาจากการวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
ก. ค่านิยมและความสนใจ (Interests and Values)
ข. เชาวน์ปัญญาและความสามารถอื่น ๆ (Intellectual and Other Abilities)
ค. แรงจูงใจ (Motivational Disposition)
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ ที่ชื่อ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
ก. ใช้เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวน ใช้วิธี Self-rating ประกอบด้วยคำถามแบบประโยคคำถาม
ข. คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้ จะต้องเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 70 ส่วน    เบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
ค. F.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ “ดี” ประทับใจคนอื่น
ง. K.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งแสดงอาการปิดบังความเป็นจริงในเรื่องความบกพร่อง และข้อเสียต่างๆ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
4. Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ต่างจาก Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) ตามข้อใด
ก. วัดโดยดูจากอาการผิดปกติทางจิต
ข. วัดความสนใจหรือทัศนคติของบุคคล
ค. มี Control key
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง (Projective Test)
ก. แบบทดสอบชนิดนี้ ยึดถือความเชื่อที่ว่าสิ่งที่บุคคลพูดออกมา หรือจินตนาการออกมา เหมือนกับกล้องภาพยนตร์ฉายรูปภาพ
ข. Thematic Apperception Test : Subject จะตีความหมายของสิ่งเร้าตามความพร้อมในการดู
ค. Rorschach Test Rorschach Ink Blot Test : ผู้ถูกทดสอบไม่รู้ว่าคำตอบของเขาสามารถนำไปตีความหมายได้
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
6. ข้อใดคือข้อผิดพลาดของแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ก. Fale Positive ข้อคำถามในแบบทดสอบให้สิ่งที่เกินความเป็นจริง
ข. Fale Negative บุคคลรู้ตัวว่าผิดปกติ แต่พยายามปกปิดข้อบกพร่องของตนไว้
ค. Fale Negative การตีความบุคลิกภาพไม่เที่ยงตรง ฉะนั้น การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพจึงมักใช้เป็นเพียงรายละเอียดที่เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
7. บุคคลใดแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ดี
ก. นายเอ เดินตัวตรง รู้จักจังหวะในการเดิน เดินไม่มีเสียงดัง
ข. นายบีไอ โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและปิดจมูก
ค. นายซีให้เกียรติผู้หญิงโดยเชิญรับประทานอาหารและช่วยบริการช่วยตักอาหารส่งให้โดยใช้ช้อนกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อดีของ Big five Personality Test
ก. สามารถแบ่งบุคลิกภาพของผู้ใช้แบบทดสอบได้ชัดเจน
ข. มีความคล้ายกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง
ค. มีความคล้ายกับทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
9. ข้อใดลักษณะของบุคคลได้ถูกต้อง
ก. Extroversion : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มีการแสดงออก
ข. Agreeableness : เป็นบุคลิกที่เปิดรับความแปลกใหม่ อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์
ค. Emotional Stability : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มี    การแสดงออก
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556
10. ทฤษฎีใด ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น
ก. ทฤษฎีของคาร์ล โรเจอร์
ข. ทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ค. ทฤษฎีของกอร์ดอน ออลพอร์ท
ง. ทฤษฎีของอีริคสัน เอช อีริคสัน

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556


อ่านแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.. 

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556


**** เฉลยแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตําแหน่งพนักงานบัญชี 56 แนวข้อสอบ กฟภ พนักงานบัญชี พร้อมเฉลย 2556Tags: , , , , , , , , , , ,