[ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
หลายท่านที่ได้ทำการสมัครสอบกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้ว คงจะกำลังหาตัวช่วยหรือตัวอย่างแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ฝึกซ้อมกันก่อนการสอบจริงที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ เพราะถึงแม้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับสมัครหลายอัตราตราก็ตาม แต่ยอดผู้สมัครสอบก็ยังคงเยอะเหมือนเดิม โดยเฉพาะในตำแหน่งวิศวกร และ นักบัญชี วันนี้เรามาดูตัวอย่างแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการสอบในปี 2555 ว่าจะเป็นอย่างไร จะยากหรือง่าย ลองซ้อมมือกันดูก่อนจะถึงวันสอบจริงคะ [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

[ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

[ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

The  exhausted  restaurant  dinner  was  nearing  the  end  of  this  meal.  He  had  waited  ten  minutes  before  anyone  had  even  handed    him  a  manu;  five  more  minutes  before  a  waitress  had  come  for  his  order;  fifteen  minutes  more  before  his  meat  was  served  to  him.  Now  he  wanted  his  dessert. [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555
“Miss,”  he  said  to  his  waitress , I’ll  have  some  strawberry  shortcake.  And  while  you’re  away , would  you  be  good  enough  to  drop  me  a  post  card  now  and  then ?”

1.  Why  did  he  ask  the  waitress  to  drop  him  a  post  card  now  and  then’  ?

1.  Because  it  seemed  to  be  his  love  at  first  sight.

2.  Because  he  was  irritated  with  the  poor  restaurant  service.

3.  Because  he  might  want  to  make  friends  with  the  waitress.

4.  Because  he  wanted to know about the post card service at the restaurant [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

2. Which  of  the  following , do  you  think , is  the  tone  of  the  customer  ?

1.  bizarre

2.tragic

3.  humorous

4.sarcastic [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

Tom  :  My  brother  was  sick  and  he  went  to  the  doctor.

Bill    :  Is  he  feeling  better  now  ?

Tom  :  No , he  has  a  broken  arm.

Bill    :  How  did  he  break  it  ?

Tom  :  Well , the  doctor  gave  him  a  prescription  and  told  him  no  matter what  happened  to  follow  that  prescription.  And  the  prescription  blew  out  the  window.

Bill    :  How  did  he  break  his  arm  ?

Tom  :  He  jumped  out  of  the  window  trying  to  follow  the  prescription!

3.  How  did  Tom  break  his  arm  ?

1.  He  went  to  see  his  brother.

2.  He  took  the  the  doctor’s  description.

3.  He  fell  out  of  the  window  by  accident.

4.  He  followed  his  doctor’s  prescription  carefully. [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

4. Which  of  the  following  may  be  TRUE  about  Tom’s  brother , according  to the  dialogue  ?

1.  Obedient

2.  Diligent

3.  Arrogant

4.  Sensitive [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

5 .  The phrase “had  a  friend  over”  (line  4)  could  best  be  replaced  by  ………

1.  invited  a  friend  to  come  to  the  house

2.  had  a  big  argument  with  his  friend

3.  was  talking  to  a  friend  on  the  phone

4.  finished  studying  with  his  friend [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

6.  When  Anne  practiced , the  dog  ……….  .

1.  always  ran  away

2.  usually  got  hungry

3.  liked  to  sing  along

4.  Became  very  sleepy [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

7.  In  line  4 , “the  piece”(line 5)  refers  to  the  ……….  .

1.  tale

2.  song

3.animal

4.meal [ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

[ตัวอย่างพร้อมเฉลย] แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555


Tags: , , , , ,