คลอดแล้วจ้า!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

คลอดแล้วจ้า!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 พร้อมเฉลย ฟรี แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
ข่าวดี ข่าวด่วน คลอดแล้วจ้า!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบ ปี2556 โดยเฉพาะ หลายๆ ท่านที่พลาดโอกาสไปเมื่อแปีที่แล้ว ไม่ต้องเสียใจคะ เราอัพ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 มาให้ท่านแล้ว รอบนี้มีเวลาเตรียมตัวไม่นาน เพราะฉะนั้นจะมัวรอช้า หรือนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะ เรามาเริ่มทำ แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี กันตั้งแต่เนิ่นๆ เลยดีกว่า ท่านจะได้ไม่พลาดเหมือนปีก่ิอนๆ ยังไงหละคะ พยายามเข้าคะ เราเป็นกำลังใจให้ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 พร้อมเฉลย

คลอดแล้วจ้า!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) สำหรับสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
1. องค์ประกอบใด เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพ
ก. หน้าตาสัดส่วน ผิวพรรณ สีผมความสูง
ข. ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ความเคารพสิทธิ
ค. ความคิด ความจำ จินตนาการความสนใจความตั้งใจ
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
2. ทฤษฎีใด ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น
ก. ทฤษฎีของคาร์ล โรเจอร์ ข. ทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ค. ทฤษฎีของกอร์ดอน ออลพอร์ท ง. ทฤษฎีของอีริคสัน เอช อีริคสัน แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
3. การพูดพลั้งปาก (Slipped Tongue) จัดอยู่ในจิตของมนุษย์ระดับใด ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ก. จิตสำนึก (Conscious)
ข. จิตก่อนสำนึก (Pre-conscious)
ค. จิตไร้สำนึก (Unconscious)
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
4. ข้อใดให้ความหมายของ บุคลิกภาพ ได้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนที่สุด
ก. รูปแบบต่างๆ ของลักษณะพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
ข. ลักษณะพฤติกรรมและวิธีการคิดซึ่งกำหนดแนวทางการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม
ค. รูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมซึ่งกำหนดแนวทางการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม ง. รูปแบบต่างๆ ของลักษณะพฤติกรรมและวิธีการคิดซึ่งกำหนดแนวทางการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
5. ข้อใดคือข้อผิดพลาดของแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ก. Fale Positive ข้อคำถามในแบบทดสอบให้สิ่งที่เกินความเป็นจริง
ข. Fale Negative บุคคลรู้ตัวว่าผิดปกติ แต่พยายามปกปิดข้อบกพร่องของตนไว้
ค. Fale Negative การตีความบุคลิกภาพไม่เที่ยงตรง ฉะนั้น การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพจึงมักใช้เป็นเพียงรายละเอียดที่เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นเท่านั้น ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ความเชื่อของ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ
ก. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) : สวย รวย เก่ง ต่ำต้อย ขี้อาย
ข. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) : สิ่งที่ทำให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ค. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) : ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
7. ปัจจัยในข้อใด มีผลทำให้เกิดความแตกต่างของบุคลิกภาพ
ก. เพศ : เพศหญิงไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดจะมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของบุคคลได้ดีกว่าเพศชาย
ข. อายุ : ช่วงอายุที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมด้านความคิดและความจำส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุที่สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป
ค. อาชีพ : อาชีพครูอาจารย์จะถูกหล่อหลอมให้เป็นบุคคลที่ชอบบอก ชอบสอน และพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ
ง. ถูกทุกข้อ ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
8. ลักษณะใด คือลักษณะตามสัญชาติญาน ของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ก. Source สิ่งที่ร่างกายขาด
ข. Aim การสนองความต้องการ
ค. Object หาแพะรับบาป
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
9. ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลในข้อใด ได้มาจากการวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
ก. ค่านิยมและความสนใจ (Interests and Values)
ข. เชาวน์ปัญญาและความสามารถอื่น ๆ (Intellectual and Other Abilities)
ค. แรงจูงใจ (Motivational Disposition)
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเลย ฟรี
10. ประสบการณ์ทั่วไปในข้อใด มีผลต่อบุคลิกภาพ
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. รูปร่างหน้าตา
ค. บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประสบเพียงคนเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
11. ประเภทของบุคลิกภาพของบุคคลตามลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ในข้อใด คือ บุคลิกภาพตามที่ วิลเลียม เชลดอน กำหนด
ก. รูปร่างอ้วนเตี้ย (Endomorphy)                  ข. รูปร่างอ้วน เตี้ยแขนขาสั้น (Pyknic)
ค. รูปร่างผอมบาง (Mesomorphy)                 ง. รูปร่างสูง ผอม แขนขายาว (Aesthetic) แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
12. การแบ่งประเภทของบุคลิกภาพ ตามลักษณะพฤติกรรม ของคาร์ล กุสตาฟ จุง ข้อใดถูกต้อง
ก. Introvert ชอบคิดมาก ชอบความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย
ข. Introvert ร่าเริง แจ่มใส มีน้ำใจ ชอบงานสังคม
ค. Extrovert ร่าเริง แจ่มใส มีน้ำใจ ชอบงานสังคม
ง. Ambivert ชอบคิดมาก ชอบความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
13. Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ต่างจาก Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) ตามข้อใด
ก. วัดโดยดูจากอาการผิดปกติทางจิต
ข. วัดความสนใจหรือทัศนคติของบุคคล
ค. มี Control key
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อดีของ Big five Personality Test
ก. สามารถแบ่งบุคลิกภาพของผู้ใช้แบบทดสอบได้ชัดเจน
ข. มีความคล้ายกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง
ค. มีความคล้ายกับทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
15. จิตแพทย์ท่านใด ที่มีความคิดเรื่องแรงผลักดันไร้สำนึก (Unconscious drive) หรือแรงจูงใจไร้สำนึก (Unconscious motivation) ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของพฤติกรรม เป็นท่านแรก
ก. ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ข. อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler)
ค. กอร์ดอน ออลพอร์ท ( Gordon Allport)
ง. อีริคสัน เอช อีริคสัน (Erikson H. Erikson) แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
16. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง (Projective Test)
ก. แบบทดสอบชนิดนี้ ยึดถือความเชื่อที่ว่าสิ่งที่บุคคลพูดออกมา หรือจินตนาการออกมา เหมือนกับกล้องภาพยนตร์ฉายรูปภาพ
ข. Thematic Apperception Test : Subject จะตีความหมายของสิ่งเร้าตามความพร้อมในการดู
ค. Rorschach Test Rorschach Ink Blot Test : ผู้ถูกทดสอบไม่รู้ว่าคำตอบของเขาสามารถนำไปตีความหมายได้
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครทชเมอร์ (Kretschmer) ผู้ซึ่งแบ่งบุคลิกภาพโดยนำไปสัมพันธ์กับลักษณะทางร่างกาย (Somatotypes)
ก. Aesthetic : ผู้ป่วยโรคจิตประเภทคลั่งเศร้า (Manic-Depressive)
ข. Athletic : ผู้ป่วยโรคจิตประเภทคลั่งเศร้า (Manic-Depressive) ร่วมกับ ผู้ป่วยโรคจิตประเภทจิตเภท (Schizophrenic)
ค. Pyknic : ผู้ป่วยโรคจิตประเภทจิตเภท (Schizophrenic)
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ ที่ชื่อ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
ก. ใช้เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวน ใช้วิธี Self-rating ประกอบด้วยคำถามแบบประโยคคำถาม
ข. คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้ จะต้องเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
ค. F.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ “ดี” ประทับใจคนอื่น
ง. K.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งแสดงอาการปิดบังความเป็นจริงในเรื่องความบกพร่อง และข้อเสียต่างๆ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
19. ข้อใดลักษณะของบุคคลได้ถูกต้อง
ก. Extroversion : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มีการแสดงออก
ข. Agreeableness : เป็นบุคลิกที่เปิดรับความแปลกใหม่ อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์
ค. Emotional Stability : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มีการแสดงออก
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
20. ประสบการณ์ทั่วไปในข้อใด มีผลต่อบุคลิกภาพ
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. รูปร่างหน้าตา
ค. บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประสบเพียงคนเดียว
ง. ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

แนวข้อสอบวิศวะไฟฟ้า ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556  แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
1. ข้อใดมีผลทำให้ค่าความสูญเสียของแกนเหล็กในวงจรแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง
ก.น้ำหนักของแกนเหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน
ง.ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
2. พลังงานใดต่อไปนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
ก.พลังงานลม
ข.พลังงานความร้อน
ค.พลังงานเคมี
ง.ไม่มีข้อถูก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
3. ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กมีค่าคงที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า

ก.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 9 เท่า

ข.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 3 เท่า

ค.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1 เท่า

ง.ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กลดลง 1/3 เท่า แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
4. กำลังงานเอ้าพุทของมอเตอร์เกิดขึ้นที่ใด

ก.ขดลวดสเตเตอร์
ข.โรเตอร์
ค.ขดลวดโรเตอร์
ง.สเตเตอร์ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นพลังงานหมุนเวียน

ก.พลังงานจากถ่านหิน

ข.พลังงานจากนิวเคลียร์

ค.พลังงานจากแสงอาทิตย์

ง.พลังงานจากน้ำมัน
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

6. พลังงานในข้อใดที่เป็นพลังงานปฐมภูมิ
ก.พลังงานน้ำ
ข.พลังงานแสงอาทิตย์
ค.พลังงานเคมี ง.ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
7. ข้อใดกล่าวถึงอินดักชั่นมอเตอร์ได้ถูกต้อง
ก.โรเตอร์เป็นแบบกรงกระรอก

ข.โรเตอร์เป็นแบบวาวด์

ค.พลังงานเอ้าพุทเกิดจากการเหนี่ยวนำ

ง.ไม่มีข้อถูก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

8.  ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก

ก.ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก

ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.จำนวนซี่ของคอมมิวเตเตอร์

ง.ความถี่เส้นแรงแม่เหล็ก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

9. เครื่องจักรกลไฟฟ้าเก็บพลังงานไว้ในส่วนใดมากที่สุด

ก.โรเตอร์
ข.สเตเตอร์
ค.ช่วงว่างอากาศ
ง.ไม่มีข้อถูก แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี
10. ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำในวงจรแม่เหล็ก

ก.พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก

ข.จำนวนรอบของขดลวด

ค.ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก

ง.ไม่มีข้อถูก

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

อ่านแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 เพิ่มเติม >>>>> แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.. 

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

**** เฉลยแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 56 พร้อมเฉลย ฟรี

Tags: , , , , , , , , , ,