เอาใจเซียน กฟภ กันหน่อย แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เอาใจเซียน กฟภ กันหน่อย แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
เอาใจเซียน กฟภ กันหน่อยคะ เพราะหลายๆ คอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต์ในเว็บไซต์ เรียกร้องขอ แนวข้อสอบ กฟภ กันเข้ามาในแต่ละวัน เยอะมาก ทำให้เรานิ่งนอนใจไม่ได้ ต้องจัด แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 มาเอาใจกันหน่อย เชื่อได้เลยว่า ผู้สมัครสอบ กฟภ 2556 ปีนี้ มีนับหมื่นคนแน่นอน การเตรียม ทำแนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย ไว้เยอะๆ สะสมประสบการณ์การทำ แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ไว้มากๆ ยิ่งมากเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้นคะ โชคดีนะคะทุกท่าน
แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี

แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี


เอาใจเซียน กฟภ กันหน่อย แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งช่างไฟฟ้า  สำหรับสอบ กฟภ 2556 แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
1. ถ้าต้องการต่อเครื่องสูบน้ำกับวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ 5 แอมแปร์ จะมีกำลังไฟฟ้าเท่าใด
ก.44 วัตต์
ข.88 วัตต์
ค.1,100 วัตต์
ง.2,200 วัตต์

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดที่ให้พลังงานความร้อนทั้งหมด
ก. เตาไมโครเวฟ เตารีดไฟฟ้า
ข. เตารีดไอน้ำ    เครื่องทำอุ่น
ค. เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ
ง. เครื่องเป่าผมไฟฟ้า หม้อต้มกาแฟ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
3. เส้นลวดตัวนำในข้อใดมีความต้านทานมากที่สุด ถ้าทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันหมด
ก.ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.03 ตร.ซม.
ข.ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 ตร.ซม.
ค.ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 ตร.ซม.
ง.ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.01 ตร.ซม.

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
4. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีตัวเลข 220 v 23 w กำกับไว้ตัวเลขดังกล่าวมีความหมายตรงกับข้อใด
ก.ใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะให้ความสว่าง 32 วัตต์
ข.ใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ จะให้พลังงาน 32 วัตต์
ค.ใช้กับความต่างศักย์ 32 วัตต์ จะให้ความสว่าง 220 โวลต์
ง. ใช้กับความต่างศักย์ 220

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
5. ลวดตัวนำ A B C ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ลวดตัวนำ A มีความยาวกว่า B แต่น้อยกว่า C ดังนั้น การนำไฟฟ้าของลวดตัวนำ A เป็นอย่างไร
ก.น้อยกว่า B และ C
ข.มากกว่า B และ C
ค.น้อยกว่า B แต่มากกว่า C
ง.มากกว่า B แต่น้อยกว่า C
6.  ในการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เราต้องเติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดที่กำหนดเพราะอะไร
ก.ให้หม้อแบตเตอรี่ร้อน
ข.ไฟในแบตเตอรี่ถูกใช้หมดไป
ค.รักษาความถ่วงจำเพาะของอิเล็กโทรไลต์
ง.อิเล็กโทรดกลายเป็นเลดซัลเฟต

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
7. กำลังงานเอ้าพุทของมอเตอร์เกิดขึ้นที่ใด
ก.ขดลวดสเตเตอร์
ข.โรเตอร์
ค.ขดลวดโรเตอร์
ง.สเตเตอร์

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
8. ถ้าเพิ่มกระแสไฟฟ้าในขดลวดทำความร้อนเป็น 3 เท่า พลังงานความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับของเดิม
ก.3 เท่า
ข.6 เท่า
ค.9 เท่า
ง.18 เท่า

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
9. ตัวแปรข้อใดไม่มีผลต่อค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก
ก.ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก
ข.ปริมาตรของแกนเหล็ก
ค.จำนวนซี่ของคอมมิวเตเตอร์
ง.ความถี่เส้นแรงแม่เหล็ก

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
10. ถ่านไฟฉายที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีขั้วไฟฟ้าบวกและขั้วไฟฟ้าลบที่ทำจากสารใด ตามลำดับ
ก.เงิน และสังกะสี
ข.เงิน และทองแดง
ค.ทองแดง และสังกะสี
ง.คาร์บอน และสังกะสี

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
11. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง
ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ
ค. ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
ง. กล่าวผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
12. การตรวจไฟฟ้ารั่วที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ วิธีการที่เกิดความปลอดภัย และทำได้ง่ายที่สุด คือข้อใด
ก. ดูที่ค่าไฟ
ข. ใช้มิเตอร์วัด
ค. ใช้มือตรวจดู
ง. ใช้ไขควงตรวจไฟ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) สำหรับสอบ กฟภ 56 แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ความเชื่อของ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) ที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ
ก. ตนที่ตนมองเห็น (Self Concept) : สวย รวย เก่ง ต่ำต้อย ขี้อาย
ข. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) : สิ่งที่ทำให้รู้สึกเสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ค. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) : ชอบเก็บตัว แต่อยากเก่งเข้าสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
2. ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลในข้อใด ได้มาจากการวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
ก. ค่านิยมและความสนใจ (Interests and Values)
ข. เชาวน์ปัญญาและความสามารถอื่น ๆ (Intellectual and Other Abilities)
ค. แรงจูงใจ (Motivational Disposition)
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ ที่ชื่อ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
ก. ใช้เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวน ใช้วิธี Self-rating ประกอบด้วยคำถามแบบประโยคคำถาม
ข. คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบนี้ จะต้องเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
ค. F.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งตอบให้ “ดี” ประทับใจคนอื่น
ง. K.Scale ผู้ที่ได้คะแนนสูงใน scale นี้ แสดงว่าแกล้งแสดงอาการปิดบังความเป็นจริงในเรื่องความบกพร่อง และข้อเสียต่างๆ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
4. Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ต่างจาก Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) ตามข้อใด
ก. วัดโดยดูจากอาการผิดปกติทางจิต
ข. วัดความสนใจหรือทัศนคติของบุคคล
ค. มี Control key
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การประเมินชนิดฉายภาพตนเอง (Projective Test)
ก. แบบทดสอบชนิดนี้ ยึดถือความเชื่อที่ว่าสิ่งที่บุคคลพูดออกมา หรือจินตนาการออกมา เหมือนกับกล้องภาพยนตร์ฉายรูปภาพ
ข. Thematic Apperception Test : Subject จะตีความหมายของสิ่งเร้าตามความพร้อมในการดู
ค. Rorschach Test Rorschach Ink Blot Test : ผู้ถูกทดสอบไม่รู้ว่าคำตอบของเขาสามารถนำไปตีความหมายได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
6. ข้อใดคือข้อผิดพลาดของแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ก. Fale Positive ข้อคำถามในแบบทดสอบให้สิ่งที่เกินความเป็นจริง
ข. Fale Negative บุคคลรู้ตัวว่าผิดปกติ แต่พยายามปกปิดข้อบกพร่องของตนไว้
ค. Fale Negative การตีความบุคลิกภาพไม่เที่ยงตรง ฉะนั้น การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพจึงมักใช้    เป็นเพียงรายละเอียดที่เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นเท่านั้น
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
7. บุคคลใดแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่ดี
ก. นายเอ เดินตัวตรง รู้จักจังหวะในการเดิน เดินไม่มีเสียงดัง
ข. นายบีไอ โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและปิดจมูก
ค. นายซีให้เกียรติผู้หญิงโดยเชิญรับประทานอาหารและช่วยบริการช่วยตักอาหารส่งให้โดยใช้ช้อนกลาง
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อดีของ Big five Personality Test
ก. สามารถแบ่งบุคลิกภาพของผู้ใช้แบบทดสอบได้ชัดเจน
ข. มีความคล้ายกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง
ค. มีความคล้ายกับทฤษฎีการวัดบุคลิกภาพแบบ Eysenck
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
9. ข้อใดลักษณะของบุคคลได้ถูกต้อง
ก. Extroversion : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มีการแสดงออก
ข. Agreeableness : เป็นบุคลิกที่เปิดรับความแปลกใหม่ อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์
ค. Emotional Stability : เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ ชอบเข้าสังคม อยู่เป็นกลุ่ม มี    การแสดงออก
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
10. ทฤษฎีใด ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น
ก. ทฤษฎีของคาร์ล โรเจอร์
ข. ทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ค. ทฤษฎีของกอร์ดอน ออลพอร์ท
ง. ทฤษฎีของอีริคสัน เอช อีริคสัน

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
11. ข้อใดอธิบายโครงสร้างของบุคลิกภาพ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ได้ถูกต้อง
ก. Superego เป็นส่วนที่ควบคุมการดำเนินการของ Ego อีกชั้นหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ข. Id เป็นสัญชาติญาณดิบของมนุษย์ที่ต้องการให้สนองความต้องการส่วนตัวของตนเอง
ค. Ego เป็นส่วนของบุคลิกภาพ ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ทารกได้มีปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
12. นายเอ เป็นคนที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพิเศษ และค่อนข้างประหยัด มัธยัสถ์ เกิดจาก มีปัญหาจากความพึงพอใจในขั้นใด
ก. ขั้นปาก (Oral Stage)        ข. ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage)
ค. ขั้นทวารหนัก (Anal Stage)        ง. ขั้นแฝง (Latence Stage)

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลยอ่านแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.. 

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย**** เฉลยแนวข้อสอบ กฟภ พร้อมเฉลย 2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบ กฟภ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

Tags: , , , , , , , , ,