บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ด Top โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ด Top โหลด ห้ามพลาด เด็ดขาด

บอกก่อนเลยว่า ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด เรียกได้ว่าชุดนนี้ บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ดจริง คัดเฉพาะแนวที่ออกสอบบ่อยๆ เท่านั้นนะคะ เอา review Top โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกต่อๆ กันคะ เพราะตอนนี้ แนวข้อสอบ ทอ กำลังเป็นประเด็น HOT มาก ด้วยเพราะเปิดสอบมากกว่า 600 อัตรา โดยวันนี้เราขอยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ มาฝากตามคำเรียกร้องคะ


บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ด Top โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. “วันกองทัพอากาศ” ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. วันที่ 9 เมษายน ของทุกปี
ข. วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี
ง. วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี

ข้อที่ 2. ข้อใดคือผู้บัญชาการทหารอากาศไทยคนปัจจุบัน ?
ก. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
ข. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
ค. พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
ง. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง


ข้อที่ 3. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อที่ 4. “กรมอากาศยานทหารบก” ในยุคแรกทำหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
ข. การส่งแพทย์
ค. เวชภัณฑ์ทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474
ค. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484

ข้อที่ 6. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือ ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 7. One of The Best Air Forces in ASEAN คือ ?
ก. กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค
ข. กองทัพอากาศชั้นนาในเอเชีย
ค. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในภูมิภาค
ง. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในเอเชีย

ข้อที่ 8. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 9. ชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454
ข. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464
ค. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2454
ง. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2464

ข้อที่ 10. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,