โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 แจกฟรี มีดีพร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แจกฟรี มีดีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 เอามาแจกกันให้ลองทำ ก่อนลงสอบสนามจริง หลายๆ ท่านบ่นเข้ามาว่า สอบกี่ปีกี่ปี ก็ไม่ผ่านเสียที คราวนี้ ปี 2556 อย่าให้พลาดคะ มาเตรียมความพร้อมด้วย แนวข้อสอบ กพ 56 กันหน่อยดีกว่า ท่านจะได้เป็นผู้โชคดีคนนั้น เพราะจากยอด ผู้สมัครสอบในแต่ละปีแล้ว ยากมากๆ คะ เพราะฉะนั้น เรามี แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 แจกฟรี มีดีพร้อมเฉลย มาให้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งคะ ว่าพอจะเป็นตัวช่วยให้ท่านได้
แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แจกฟรี

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556


โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 แจกฟรี มีดีพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความสำพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม) กพ 2556 แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
1.  88    91    87    74     50 ……………… แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556
ก. 5    ข. 13     ค. 45     ง. 86    จ. 115

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
2. -9    2    33     49    75 ……………… ตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก สำหรับการสอบในปี 2556
ก. -9    ข. 89    ค. 96    ง. 98    จ. 109

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
3. 2    -8    -38     -53    -78 ………………
ก. -87    ข. -42    ค. -98    ง. -55    จ. 29

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
4. 1 78     152    230    303 ………………
ก. 378    ข. 382     ค. 415    ง. 20    จ. 0

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
5. 2    -8    -38     -53    -78 ………………
ก. -87    ข. -42    ค. -98    ง. -55    จ. 29

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
6. 3    5    -2    3    -7 ………………
ก. 1    ข. 2     ค. 3    ง. 4    จ. 5

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
7. 7    10     4    5    1 ………………
ก. -3     ข. -1    ค. 0    ง. 5    จ. 17

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
8. 99     101      102    105    105 ……………… แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556
ก. 97    ข. 99    ค. 109     ง. 119    จ. 129
แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
9. 3    4    11    6    19 ………………
ก. 7    ข. 8    ค. 20    ง. 25    จ. 56

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
10. 0.5    0.5     7.5    4.5    14.5 ………………
ก. 3.5    ข. 4.5    ค. 5    ง. 8.5    จ. 99

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
11.  3     4    1    -9    -9 ………………
ก. 4    ข. -10     ค. 8     ง. -3    จ. 1

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
12. 4     6    7    12    10 ………………
ก. 8    ข. 18    ค. 20    ง. 5    จ. -7

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
13. 3    0    -14    -19    -31 ………………
ก. -38    ข. -42    ค. -50    ง. -51   จ. 22

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
14.  89    98    109    124     145 ………………
ก. 145  ข. 165  ค. 170  ง. 174  จ. 178

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
15. 5    73    140    208    274 ………………
ก. 342    ข. 366    ค. 387    ง. 400     จ. 401

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
16. 100    104     105    103    94 ………………
ก. 76    ข. 77    ค. 87    ง. 97    จ. 106

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
17. 7    4    13    32    43 ………………
ก. 48    ข. 49    ค. 50     ง. 51    จ. 52

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
18. 52    53    60     55    68 ………………
ก. 47    ข. 57    ค. 67     ง. 77   จ. 87

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
19. 22     27    26    18    18 ………………
ก. 7     ข. 17     ค. 27     ง. 37     จ. 47

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
20. 55    60    63    70    71 ………………
ก. -71    ข. 71    ค. 75    ง. 80    จ. 85

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
21. 5    8    8    3     5 ………………
ก. 7    ข. 16    ค. 20     ง. 5    จ. -3

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
22. 1    -12    -28     -42    -57 ………………
ก. -67     ข. -72    ค. -80    ง. -85    จ. 0

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
23. 1    3    11    26    33 ………………
ก. 31    ข. -33     ค. 35     ง. 38    จ. 52

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
24. 55    56    45    44    35 ………………
ก. 19    ข. 20     ค. 25     ง. 30    จ. 32

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
25. 2    4    -9    -12    -20 ………………
ก. -3    ข. -7    ค. -25    ง. -28    จ. -32

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2556
แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
1. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีใจความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก เขาไม่ได้ไปตลาดน้ำเพราะฝนตกหนัก
ข เขาทำงานหนักจนล้มป่วยแต่ก็ไม่เคยย่อท้อ
ค ฉันชอบคนมีสัมมาคารวะและความรับผิดชอบ
ง เรื่องสามก๊กหรือราชาธิราชที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งความเรียงร้อยแก้ว

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
2. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีใจความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก เขาไม่ได้ไปตลาดน้ำเพราะฝนตกหนัก
ข เขาทำงานหนักจนล้มป่วยแต่ก็ไม่เคยย่อท้อ
ค ฉันชอบคนมีสัมมาคารวะและความรับผิดชอบ
ง เรื่องสามก๊กหรือราชาธิราชที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งความเรียงร้อยแก้ว

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
3. ข้อใด ไม่มี การเปรียบเทียบ
ก ลี้ลับเหมือนกับกูดำดิน
ข แกว่งดาบวับวับขยับพลอง
ค ความโกรธนั้นมันเหมือนทะเลบ้า
ง เสียงเท้าก้าวพร้อมกันกึก ๆ ดูพิลึกราวดินถล่ม

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
4. กฐินกาล อ่านว่าอย่างไร
ก กะ-ถิน-กาน
ข กะ-ถิน-กา-ละ
ค กะ-ถิน-กะ-ทาน
ง กะ-ถิ-นะ-กาน

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
5. หลักการพูดเพื่อปฏิเสธตรงกับสำนวนอะไร
ก บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น
ข น้ำนิ่งไหลลึก
ค ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
ง พูดดีเป็นศรีแก่ตัว

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
6. “เรื่องนี้ได้รับการ ___ จากคณะกรรมการ” ควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะเหมาะสม
ก อนุมัติ
ข อนุมาน
ค อนุญาต
ง อนุเคราะห์

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
7. คนที่มักแสดงตนว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่กลับประพฤติชั่ว ตรงกับสำนวนใด
ก น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
ข มือถือสาก ปากถือศีล
ค น้ำกลิ้งบนใบบอน
ง รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
8. ข้อใดอ่านออกเสียงตัวสะกดผิด
ก พลรบ อ่านว่า พล-ล-รบ
ข คุณค่า อ่านว่า คุณ-ค่า
ค พิศดู อ่านว่า พิด-ดู
ง โจรกรรม อ่านว่า โจ-ระ-กำ

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
9. “การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนกับอยู่กับศัตรู” หมายความว่าอย่างไร
ก การอยู่ร่วมกันต้องรักกัน
ข เพื่อนที่รักกันต้องคอยตักเตือนกัน
ค การมีเพื่อนไม่ดีมีแต่ความเดือดร้อน
ง เพื่อนที่มีแต่ความทุกข์เหมือนเพื่อนที่เป็นศัตรูกับเรา

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
10.  ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก ห้ามแทรงคิว
ข ทรากศพเน่าเปื่อย
ค เด็ก ๆ ชอบเป่าไม้ซาง
ง พุดซาริมรั้วมีรังมดแดง
แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย สำหรับสอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
1. ข้าพระพุทธเจ้า : พระมหากษัตริย์ …………….. พระคุณท่าน : ?
ก. พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์        ข. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
ค. เจ้านายชั้นสูง                ง. พระพุทธเจ้า

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
2. อนิจจา : ? ………………………………..… ตายจริง : ตกใจ
ก. โล่งใจ                ข. ประหม่า
ค. สงสาร                ง. เยาะเย้ย

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
3. ทวีปยุโรป : เบลเยียม ……………………… ? : เคนยา
ก. ทวีปแอฟริกา                ข. ทวีปอเมริกาเหนือ
ค. ทวีปอเมริกาใต้            ง. ทวีปเอเชีย

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
4. ดื่มสุรา : ขังคุก ……………………………. ? : รับรางวัล
ก. เมาไม่ขับ                ข. แอลกอฮล์
ค. ทำความดี                ง. พนักงานดีเด่น

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
5. เดินจงกลม : ปั่นจักรยาน …………………….. ? : กีฬา
ก. ทำสมาธิ                ข. การแข่งขัน
ค. ธรรมะ                ง. วัดวาอาราม

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
6. ตะวัน : จันทรา ………………………….. ดวงอาทิตย์ : ?
ก. ดวงดาว                ข. ระบบสุริยะ
ค. ท้องฟ้า                ง. พระจันทร์

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
7. สระว่ายน้ำ : ผ้าเช็ดตัว …………………..… ? : โทรทัศน์
ก. กระจก                ข. โทรศัพท์มือถือ
ค. กรอบรูป                ง. เตียงนอน

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
8. เบาหวาน : มะเร็ง …………………………… พาราเซตามอล : ?
ก. โรคร้าย                ข. ยาสามัญประจำบ้าน
ค. ยาแก้ไอ                ง. โรงพยาบาล

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
9. หมีขั้วโลก : ? …………………………… สิงโต : ควายป่า
ก. กบ                ข. เสือดาว
ค. ม้า                ง. ปลาวาฬ

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย
10. ผักกระเฉด : ผักรู้นอน…………………..…. ? : ต้นขจร
ก. ต้นสลิด                 ข. ผักอีริ้น
ค. ผักบุ้ง                ง. ผักตบ

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลยอ่านแนวข้อสอบ กพ  ภาค ก 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบภาค ก (กพ) สำหรับสอบปี 2556.. 

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

**** เฉลยแนวข้อสอบ กพ  ภาค ก 2556 จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบ ภาค ก กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 56 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก 2556 ฟรี พร้อมเฉลย

Tags: , , , , , , , , , , , ,