สูตรเด็ด แนวข้อสอบ ทีโอที 2557 ฟรี 10 เคล็ดลับ แนวข้อสอบ TOT พร้อมเฉลย เอามาบอกต่อ แนวข้อสอบ tot 57 พร้อมสอบง่ายๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สูตรเด็ด แนวข้อสอบ ทีโอที 2557 ฟรี 10 เคล็ดลับ พร้อมเฉลย เอามาบอกต่อ พร้อมสอบง่ายๆ

สูตรเด็ด แนวข้อสอบ ทีโอที 2557 ฟรี แนวข้อสอบภาษาไทย สำหรับสอบ TOT ปี2557 และ แนวข้อสอบประวัติบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำหรับสอบปี 2557 มาฝาก 10 เคล็ดลับ แนวข้อสอบ TOT พร้อมเฉลย เอามาบอกต่อ แนวข้อสอบ tot 57 พร้อมสอบง่ายๆ จัดมาสนอง need เอาใจแบบสุดๆ ขอบอกเลยว่า หากท่าน อ่าน แนวข้อสอบ tot ฟรี จบ พร้อมสอบเลย ไม่เชื่อลองดูคะ เอาเลยเกาะกระแส แนวข้อสอบ ทีโอที 2557 กันหน่อยคะ ปีนี้ของเขาดีจริง แรงจริงสูตรเด็ด แนวข้อสอบ ทีโอที 2557 ฟรี 10 เคล็ดลับ แนวข้อสอบ TOT พร้อมเฉลย เอามาบอกต่อ แนวข้อสอบ tot 57 พร้อมสอบง่ายๆ

แนวข้อสอบประวัติบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำหรับสอบปี 2557

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 21. โทรศัพท์ระบบครอสบาร์ (แบบหมุน) ถูกเปลี่ยนเป็นระบบเอสพีซี (แบบกดปุ่ม) ทั้งหมดในปีใด
ก. ปี พ.ศ. 2540
ข. ปี พ.ศ. 2541
ค. ปี พ.ศ. 2542
ง. ปี พ.ศ. 2543

ตอบ ก. ปี พ.ศ. 2540

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2540
• ปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ระบบครอสบาร์ (แบบหมุน) ที่ยังเหลือใช้งานอยู่ เป็นระบบเอสพีซี (แบบกดปุ่ม) ทั้งหมด จำนวนประมาณ 5 แสนเลขหมาย
• ขยายพื้นที่ให้บริการ PIN PHONE เป็น 11 จังหวัด คือ ระยอง นครนายก นครปฐม ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
• จัดซื้อโทรศัพท์ 500,000 เครื่อง 144 ล้านบาท ตามโครงการเปลี่ยนระบบอนาลอคเป็นดิจิตอล เพื่อเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทศท.โดยคัดเลือก ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน

ข้อที่ 22. IFS (International Freephone Service) คือ??
ก. บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์
ข. บริการโทรฟรีระหว่างประเทศ
ค. บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ
ง. บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่

ตอบ ข. บริการโทรฟรีระหว่างประเทศ

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2542
• เปิดให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex) ด้วยรหัส 1900 XXX XXX กับ บริษัท อินโฟเทล คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (29 เม.ย.), บริษัทไทยออดิโอเท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
(18 ส.ค.) ,บริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จำกัด (29 ส.ค.)
• กันยายน เปิดให้บริการโทรฟรีระหว่างประเทศ IFS (International Freephone Service) ด้วยรหัส 1800+80+เลขหมาย IFS
• 19 พฤศจิกายน เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ ไทย-พม่า ด้วยรหัส 007-95+รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่+เลขหมายปลายทาง
• 15 พฤศจิกายน เปิดให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่ PCT ร่วมกับ TA อย่างเป็นทางการ
• 17 ธันวาคม เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศอัตโนมัติ ไทย-กัมพูชา ด้วยรหัส
007-855+รหัสเมือง/รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ + เลขหมายปลายทาง

ข้อที่ 23. บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะถูกใช้ครั้งแรกในจังหวัดใด
ก. กรุงเทพมหานครฯ
ข. ชลบุรี
ค. เชียงใหม่
ง. นนทบุรี

ตอบ ค. เชียงใหม่

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2543
• 14 ม.ค.เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ในอัตรา ค่าเข้าระบบครั้งละ 3 บาท ค่าบริการ 0.50 บาท/นาที ทั่วประเทศ
• 1 มี.ค.เริ่มคิดอัตราค่าบริการพิเศษ SPC
• 27 เม.ย. เริ่มใช้อัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานรูปแบบใหม่ 3 รูปแบบ
• 1 พ.ค. ปรับปรุงอัตราค่าบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลภายในประเทศ เป็นอัตรา3,6,9,12
บาท ต่อนาที
• 1 พ.ค. ปรับปรุงอัตราค่าบริการโทรศัพท์ PIN PHONE 108 โทรในท้องถิ่น 3 นาที/ บาท
โทรทางไกลภายในประเทศ อัตรา 3,6,9,12 บาท/นาที
• 1 ส.ค. เปิดให้บริการ Free Phone Service บริการโทรฟรี ที่ผู้ขอใช้บริการ/ผู้รับปลายทางเป็นผู้รับภาระค่าโทรศัพท์ และบริการ UAN : UNIVERSAL ACCESS NUMBER SERVIC
เลขหมายเดียวทั่วประเทศ เป็น 2 ใน 7 บริการ ผ่านโครงข่าย IN : INTELLIGENT NETWORK
• ส.ค. เปิดบริการโฮมคันทรีไดเร็ค โทรจากประเทศไทยไปมาเลซีย (1800-0060-99 , 1800-0060-88) โทรไปสิงค์โปร์ (1800-0065-99) โทรไปไต้หวัน (1800-0886-10)
• 12 ตุลาคม เปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234
• 1 พ.ย. เปิดให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex) ด้วยรหัส 1900-XXX-XXX กับ บริษัท เทเลเวิลด์ เซอร์วิส จำกัด
• พ.ย. เปิดใช้เลขหมาย 1120–abc (ตามด้วยเลข 3 ตัวแรก) ให้คำแนะนำการใช้บริการต่างๆ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ธ.ค. ขยายการให้บริการโฮมคันทรีไดเร็ค จากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา ด้วยรหัส (1800-0001-20) และญี่ปุ่น ด้วยรหัส (1800-0081-10)
• 1 ธ.ค.43 ทศท.รับบริการเวิลด์เพจ (World page) 141, 142 ,143 มาดำเนินการเอง

ข้อที่ 24. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยถูกแปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TOT Corporation Public Company Limited) ในปีใด
ก. ในปี พ.ศ. 2545
ข. ในปี พ.ศ. 2546
ค. ในปี พ.ศ. 2547
ง. ในปี พ.ศ. 2548

ตอบ ก. ในปี พ.ศ. 2545

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2545
• 1 ม.ค. เปิดให้บริการ TOT online “1222” ในอัตรา 3 บาท ทั่วประเทศ
• 6 ก.พ. เปิดให้บริการ e-learning การเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
• 25 มี.ค. เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทย-โมบาย 1900 MHz เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง กสท. และ ทศท
• 17 พ.ค. ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับ ทศท
• 29 พ.ค. PIN Phone 108 สามารถใช้บริการ AUDIOTEX ได้
• 31 ก.ค. แปลงสภาพเป็น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TOT Corporation Public Company Limited)
• 9 ส.ค. เปิดให้บริการ TOT POSTPAID บริการบัตรรหัสโทรศัพท์ และบริการ PRIVATE NET บริการโครงข่ายเฉพาะกลุ่ม บนโครงข่าย IN
• 12 ก.ย. เปิดให้บริการ BOARDBAND-ISDN บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
• 27 พ.ย. เปิดตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
• 21 ธ.ค. เปิดให้บริการ I – BOX 1278 บริการรับฝากข้อความเสียง และข้อมูลทางโทรศัพท์พื้นฐาน
• ธ.ค. เปิดให้บริการชำระค่าบริการโทรศัพท์ผ่านระบบ e – Commerce ทาง totweb.net

ข้อที่ 25. บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ได้ จัดตั้ง TOT Shop เป็นแห่งแรกในจังหวัดใด??
ก. กรุงเทพมหานครฯ
ข. ชลบุรี
ค. เชียงใหม่
ง. นนทบุรี

ตอบ ค. เชียงใหม่

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2546
• 17 มี.ค. จัดตั้ง TOT Shop เป็นแห่งแรก ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า จ.เชียงใหม่
• 6 ก.ย. เปิดร้าน TNET เป็นแห่งแรก และภายในร้านมีการให้บริการ TOT Shop ภายในห้างสรรพสินค้า The Mall จ.นครราชสีมา
• 1 ก.ย. ลดค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการให้เลือก 3 รูปแบบ ทดลองใช้งาน 3 เดือน

ข้อที่ 26. บริการโทรต่างประเทศผ่านรหัส 007 นาทีละ 9 บาท 9 ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง??
ก. สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น
ข. อังกฤษ
ค. ออสเตรเลีย
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2547
• 4 ก.พ. เปิดให้บริการโครงการการให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับ Electronic Draff Capture (EDC Network Pool) ภายใต้ชื่อการค้า “EDC Pool”
• 1 ก.ค. เปิดบริการโทรต่างประเทศผ่านรหัส 007 นาทีละ 9 บาท 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เยอรมัน และสิงคโปร์
• 30 ส.ค.เปิดให้บริการชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ทั่วประเทศ คิดอัตราค่าบริการ 10 บาท / 1 ใบแจ้งหนี้
•20 ต.ค.47 เปิดบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 007 ครอบคลุม 212 ประเทศทั่วโลก อัตราค่าบริการ 9 – 45 บาท / นาทีและบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 008 ครอบคลุม151 ประเทศทั่วโลก อัตราค่าบริการ 6 – 32 บาท / นาที
• 22 ธ.ค.47 เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (TNET) ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน

ข้อที่ 27. แบรนด์ ทีโอที ครองใจผู้บริโภคเอเชีย จนรับรางวัล Trusted Brands By Reader’s Digest Platinum Winner ในปีใด
ก. ปี พ.ศ. 2549
ข. ปี พ.ศ. 2550
ค. ปี พ.ศ. 2551
ง. ปี พ.ศ. 2552

ตอบ ก. ปี พ.ศ. 2549

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2549
• มี.ค.49 ทีโอที ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าใน โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ระยะที่ 3 (พ.ศ.2546 – 2550) เฟส 2 จำนวน 7,000 ไร่ ณ แปลงปลูกป่า FPT 57/2 อำเภอภักดีชุมพล
• เม.ย.49 แบรนด์ ทีโอที ครองใจผู้บริโภคเอเชีย รับรางวัล Trusted Brands By Reader’s
Digest Platinum Winner ในงาน Reader’s Digest Asia Trusted Brands 2006

ข้อที่ 28. We Do dancing Online (WeDo) คือ??
ก. บริการเกมออนไลน์
ข. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่าย 3G ระยะที่ 1
ค. บริการร้านค้าออนไลน์ของ ทีโอที หรือ TOT e-market ผ่านเว็บไซต์
ง. ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์

ตอบ ก. บริการเกมออนไลน์

คำอธิบาย
การนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
• มิ.ย. 52 เปิดบริการเกมออนไลน์ We Do dancing Online (WeDo) ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ประเภท Dance Battle เป็นเกมที่ไม่มีพิษภัย ไม่มีความรุนแรง ผู้เล่นมีความเพลิดเพลินจากการฟัง
เพลงและฝึกสมาธิ
•ต.ค. 52ส่งมอบงานให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal service Obligation : USO) ตามเป้าหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนด โดยให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ประจำที่ บริการอินเทอร์เน็ต และบัตรโทรศัพท์ ในพื้นที่ด้อยโอกาสและพื้นที่ที่มีผลตอบแทนการ
ให้บริการต่ำ เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม อาทิ หมู่บ้านในชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสังคม กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว (ระยะที่ 1) มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2549-2552)
• ธ.ค. 52 เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่าย 3G ระยะที่ 1 โดยการยกระดับคุณภาพสถานีฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 584 สถานีฐาน เพื่อให้บริการจำนวน 500,000 เลขหมาย ถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ที่แท้จริงรายแรกของประเทศไทย และมีการให้บริการในลักษณะผ่านผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครง ข่ายของตนเอง (Mobile
Virtual Network Operator : MVNO)
• ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2552 ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน นวัตกรรม “เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านข่ายสายทองแดง TOT ADSL Tester ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่ได้รับ การยอมรับทั้งในด้านผลงาน การสนองบทบาทตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ได้รับรางวัล Thailand Game Award 2009 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในชื่อรางวัล Best Casual of the Year 2009 จากงาน Bangkok International Game Festival ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ดีที่มีกิจกรรมโดดเด่น รวมถึงการพัฒนาเกมได้ถูกใจผู้เล่นเกม และ สร้างสรรค์เกมให้กับสังคม

ข้อที่ 29. บริการร้านค้าออนไลน์ของ ทีโอที หรือ TOT e-market เป็นผ่านเว็บไซต์ใด??
ก. www.tote-market.com
ข. www.tot-market.com
ค. www.tot-Emarket.com
ง. www.tote-emarket.com

ตอบ ก. www.tote-market.com

คำอธิบาย
ปี พ.ศ. 2553
• พ.ค.53 เปิดให้บริการเกมออนไลน์ H.A.V.E . online เกมแนวยิงต่อสู้ที่สนุกสนาน (Casual Shooting) มีตัวละครที่เป็นโมเดลน่ารัก ไม่ใช่คนจริง
• มิ.ย.53 เปิดให้บริการร้านค้าออนไลน์ของ ทีโอที หรือ TOT e-market ผ่านเว็บไซต์ www.tote-market.com มีจุดเด่นที่ ทีโอที เป็นเจ้าของระบบ จึงมีความปลอดภัยของผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อที่ 30. ในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ได้รับรางวัลใดบ้าง??
ก. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)
ข. ได้รับรางวัลชมเชยนวัตกรรม “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเหตุขโมยลักตัดสายเคเบิลโทรศัพท์” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย
ปี พ.ศ. 2555
• ก.พ.55 ได้รับ ‘รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)’ ประจำปี 2554 ในการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ((Thailand Quality Award : TQA) จากสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• ก.พ.55 “007” ขยายโทรไปต่างประเทศเป็น 229 ปลายทาง จากเดิม 213 ปลายทาง และ “008” ขยายโทรไปต่างประเทศเป็น 228 ปลายทาง จากเดิม 153 ปลายทาง
• ก.พ.55 เปิดตัวบริการ “TOT IPTV” บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet TV) พร้อมทั้งรับชมรายการย้อนหลังได้
• ต.ค.55 ทีโอทีรับรางวัลชมเชยนวัตกรรม “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเหตุขโมยลักตัดสายเคเบิลโทรศัพท์” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555
• ต.ค.55 ทีโอทีเปิดบริการช่วยดูแลระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ใหม่“Panda Cloud Service” ภายใต้บริการ CloudApps powered by TOT

แนวข้อสอบภาษาไทย สำหรับสอบ TOT ปี2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภาษาไทย
ก. เป็นภาษาตระกูลคำโดด ข. มักเป็นคำพยางค์เดียว
ค. เป็นคำควบกล้ำ ง. มีความหมายสมบูรณ์ในแต่ละคำ
๒.ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
ก. ฟรี โค้ก ข. ชบา แข
ค. เที่ยว เล่น ง. เจ๊ เชิ้ต
๓.ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
ก. น้ำตก น้ำใจ ข. ไม้เรียว มะระ
ค. นักเรียน จุดยืน ง. กระถาง มะละกอ
๔.ข้อใดมีการสนธิทุกคำ
ก. สังฆราช ธันวาคม ข. มหรรณพ มหกรรม
ค. วิทยาลัย ราชูปโภค ง. ราชานุเคราะห์ มัจจุราช
๕.ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
ก. สุ้มเสียง ข. สดใส
ค. คัดเลือก ง. เดือดร้อน
๖.ข้อใดเป็นคำซ้ำ
ก. หลานๆ ชอบเล่นเกม ข. ที่ๆ เราจะไปคือทะเล
ค. สิ่งของๆ เรามีมากมาย ง. เธอสวมเสื้อสีดำๆ นาอยู่กลางท้องนา
๗.ข้อใดมีคำสมาสอยู่ในข้อความ
ก. นักเรียนไปเที่ยวชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ข. ลูกชายฉันเรียนอยู่ที่เกษตรศาสตร์
ค. ศูนย์ศิลปาชีพน้ำท่วม
ง. เขาเป็นคนรักความสันโดษ
๘.คำในข้อใดวางรูปสระไม่ถูกต้อง
ก. เอ็นทรานซ์ ข. ดร๊าฟ
ค. บูรไน ง. ฟรี
๙.ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้มีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทย
ก. มีอาณาเขตใกล้เคียงติดต่อกัน ข. นับถือสถาบันกษัตริย์เหมือนกัน
ค. มีการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ง. ความเจริญทางเทคโนโลยี
๑๐.ข้อใดคือวิธีการนำคำต่างประเทศมาใช้โดยการบัญญัติเป็นคำศัพท์ใหม่
ก. กิจกรรม ข. วิเชียร
ค. โบสถ์ ง. โกรธ


เพิ่มเติมแนวข้อสอบทีโอที สำหรับสอบ ปี 2557 >>>>

แนวข้อสอบ TOT ทีโอที 2557..


*หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบ TOT 2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,