Free โหลด!! แนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลยและคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด 2558 รวมแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Free โหลด!! แนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลยและคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียด 2558 รวมแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 58

แนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลย

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับกองบัญชาการกองทัพไทย ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน เปิดสอบกว่า 136 อัตรา ประจำปี 2558 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2558….

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในปีพุทธศักราช 2558 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. National Peace and Order Maintaining Council คือ
ก. เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย
ข. เมืองซอลต์เลกซิตี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค. เมืองตูริน ประเทศอิตาลี
ง. เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ประเทศในกลุ่มจีแปด (G8)
ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศเยอรมัน
ค. ประเทศแคนาดา
ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 3. การประชุมสุดยอดผู้นำสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่ประเทศใด ??
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศพม่า
ค. ประเทศมาเลยเซีย
ง. ประเทศบรูไน

ข้อที่ 4. ฟุตบอลโลกหญิง 2015 (2015 FIFA Women’s World Cup) จะถูกจัดขึ้นในปีะเทศใด??
ก. ประเทศซิมบับเว
ข. ประเทศเกาหลีใต้
ค. ประเทศออสเตรเลีย
ง. ประเทศแคนาดา

ข้อที่ 5. ทีมหญิงชาติไทยได้เป็นตัวแทนของเอเชียผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (2015 FIFA Women’s World Cup) หลังจากที่ชนะประเทศใด ??
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศญี่ปุ่น
ค. ประเทศเวียดนาม
ง. ประเทศพม่า

ข้อที่ 6. อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตในระดับเท่าไหร่ ?
ก. ในระดับ 2-2.5%
ข. ในระดับ 3-3.5%
ค. ในระดับ 4-4.5%
ง. ในระดับ 5-5.5%

ข้อที่ 7. จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 จะเป็นอย่างไร ?
ก. จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ข. จะขยายตัวร้อยละ 4.5 – 5.5
ค. จะขยายตัวร้อยละ 6.5 – 7.5
ง. จะขยายตัวร้อยละ 8.5 – 9.5

ข้อที่ 8. กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) จะถูกจัดในประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 9. กำหนดเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ถูกเลื่อนจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016
ค. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่อะไร
ก. มีหน้าที่ป้องกันประเทศ
ข. รักษาผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
ค. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ชายที่มีสัญชาติไทยจะต้องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่อมีอายุย่างเข้ากี่ปี
ก. เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี
ข. เมื่ออายุย่างเข้า 19 ปี
ค. เมื่ออายุย่างเข้า 20 ปี
ง. เมื่ออายุย่างเข้า 21 ปี

ข้อที่ 3. นโยบายของกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ วางแผนไว้กี่ระยะ
ก. 2 ระยะ
ข. 3 ระยะ
ค. 4 ระยะ
ง. 5 ระยะ

ข้อที่ 4. ในปีใดที่มีการแปรสภาพกรมเสนาธิการกลาโหมไปเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2502
ข. ในปี พ.ศ. 2503
ค. ในปี พ.ศ. 2504
ง. ในปี พ.ศ. 2505

ข้อที่ 5. ในระยะเริ่มแรกกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย

ข้อที่ 6. ในปัจจุบันกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน ?
ก. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน
ข. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน
ค. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ง. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน

ข้อที่ 7. กองบัญชาการกองทัพไทยถูกแปรสภาพมาจากหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพเรือ
ค. กองบัญชาการทหาร
ง. กองบัญชาการทหารสูงสุด

ข้อที่ 8. ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันคือ ?
ก. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ข. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ค. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ง. พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์

ข้อที่ 9. กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีใด ?
ก. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2473
ข. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2483
ค. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2493
ง. ครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2503

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนแรก ?
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. จอมพล ถนอม กิตติขจร
ง. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights