[Free Update] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (ช่างโยธา) พร้อมเฉลย 2015 รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา การไฟฟ้านครหลวง 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Free Update] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (ช่างโยธา) พร้อมเฉลย 2015 รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา การไฟฟ้านครหลวง 2015

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (ช่างโยธา)

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (ช่างโยธา)

เนื่องจากมีเพื่อนๆหลายท่านได้ถามหาตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งนายช่างโยธา สำหรับเตรียมสอบในปี 2558 วันนี้ทางทีมงานเลยจัดชุดใหญ่ กับตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งนายช่างโยธา รวบรวมจากตัวอย่างแนวข้อสอบในปี 2554-2557 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test ความรู้เกี่ยวกับการวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) และ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง….

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในปี 2558

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude Test

ข้อที่ 1. จังหวัดชัยนาท : จังหวัดนครปฐม :: ?:?
ก. จังหวัดนนทบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี
ข. ไทย : เกาะล้าน
ค. ศรีลังกา : ญี่ปุ่น
ง. ฟิลิปปินส์ : พม่า

ข้อที่ 2. สมุย : อินโดนิเซีย :: ?:?
ก. ไต้หวัน : จีน
ข. ไทย : เกาะล้าน
ค. ศรีลังกา : ญี่ปุ่น
ง. ฟิลิปปินส์ : พม่า

ข้อที่ 3. ประแจ : ช่าง :: ?:?
ก. เข็มฉีดยา : คนไข้
ข. มอร์เตอร์ไซต์ : ยามาฮ่า
ค. ปืน : ตำรวจ
ง. ขนม : เด็ก

ข้อที่ 4. ดอกมะลิ : ข้าวสวย :: ?:?
ก. รถตู้โตโยต้า : รถตู้นิสสัน
ข. ดอกบัว : ดอกชบา
ค. กระดาษ A4 : สำลี
ง. กุหลาบ : ขนม

ข้อที่ 5. รองเท้า : ถุงเท้า :: ?:?
ก. โต๊ะ : ปากกา
ข. เสื้อ : หมวก
ค. ดินสอ : ปากกา
ง. แหวน : ถุงมือ

ข้อที่ 6. นายจรัญขายนกราคาตัวละ 30 บาท ขายไก่ราคาตัวละ 40 บาท เมื่อนายจรัญขายขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายจรัญขายนกไปกี่ตัว
ก. นายจรัญขายนกไป 5 ตัว
ข. นายจรัญขายนกไป 10 ตัว
ค. นายจรัญขายนกไป 30 ตัว
ง. นายจรัญขายนกไป40 ตัว

ข้อที่ 7. แม่ค้าขายมังคุดในราคาลูกละ 10 บาท และขาย ทุเรียนในราคาลูกละ 40 บาท ตกตอนเย็นนับเงินที่ขายได้ 3,000 บาท วันนี้แม่ค้าขายมังคุดและทุเรียนอย่างละกี่ลูก
ก. มังคุด 100 ลูก ทุเรียน 50 ลูก
ข. มังคุด 220 ลูก ทุเรียน 20 ลูก
ค. มังคุด 260 ลูก ทุเรียน 10 ลูก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. (7*7) + (8*8) + (9*9) – (10*10) – (11*11) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
ก. 17
ข. (-17)
ค. 27
ง. (-27)

ข้อ 9. 5 6 -5 -11 -15 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -16
ข. -17
ค. -18
ง. -19

ข้อ 10. -35 -30 19 113 253 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -150
ข. 440
ค. 497
ง. -885

ข้อ 11. -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998
ง. -2013

ข้อ 12. -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -7858
ค. -9987
ง. -1024

ข้อ 13. -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998

ข้อ 14. 77 155 312 549 867…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -800
ข. -545
ค. 1,187
ง. 1,267

ข้อ 15. 0 913 938 1,475 2,014…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ต่อ >>>
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบ กฟน. เตรียมสอบ ปี 2558 ชุดที่ 4 Click!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,