UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ฟรี UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ใกล้สอบเต็มทีแล้วคะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสอบวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2555 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยการทดสอบข้อเขียน เรามี UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาให้ลองฝึกทำกันหน่อย เรามาลองดู แนวข้อสอบ กฟภ 2555 ที่เรานำมาฝากกันหน่อยดีกว่าคะ เพราะหลายท่านอยากทราบแล้วว่า แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี ที่เรานำมาฝากกัน มาทดลองฝีมือกันหน่อยคะ ว่าท่านจะสามารถทำได้หรือไม่ ไปกันเลยคะ
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี

UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ฟรี


UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี

สอบวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2555 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะใช้เวลาสอบเพียง 1 วัน โดยให้ตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาสอบอีกครั้ง) การทดสอบข้อเขียน
วิชาที่ใช้สอบ วิชาที่ออกสอบ เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ 2555 จำนวน 307 อัตรา
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
วิชาที่ใช้สอบ
มี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดย ต้องมีคะแนน T – Score ของแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ได้แก่
1. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
2.ภาษาอังกฤษ
3. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
4.ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 2) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 3) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 6) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 7)             75 5 15 42 7       …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 8 ) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ17) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 18) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
ข้อ 18) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา
UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี
19 )เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555

UPDATE!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบ กฟภ 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55 ฟรี

Tags: , , , , , , , ,