ใคร สมัครสอบ กพ ปี57 เตรียมเฮ!! เราขน แนวข้อสอบ กพ 57 มาแจกกระจาย โหลด แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ได้ที่นี่ แนวข้อสอบ กพ 2557 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ใคร สมัครสอบ กพ ปี57 เตรียมเฮ!! เราขน แนวข้อสอบ กพ 57 มาแจกกระจาย โหลดฟรี

ใคร สมัครสอบ กพ ปี57 ไว้ เตรียมเฮ!! กันได้เลยคะ เพราะวันนี้ เราขน แนวข้อสอบ กพ 57 มาแจกกระจาย โหลด แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ได้ที่นี่ก่อนใคร แนวข้อสอบ กพ 2557 ฟรี ตัวนี้ ผ่านการคัดารรมาแล้วเป็นอย่างดี โดยประกอบไปด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่างแนวข้อสอบเลขอนุกรม และตัวอย่างแนวข้อสอบอุปมา อุปไมย เอาหละคะ เรามาเริ่ม ทดสอบความสามรถของท่านด้วย แนวข้อสอบ กพ 2557 กันเลยดีกว่าคะ

ใคร สมัครสอบ กพ ปี57 เตรียมเฮ!! เราขน แนวข้อสอบ กพ 57 มาแจกกระจาย โหลด แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ได้ที่นี่ แนวข้อสอบ กพ 2557 ฟรี

ตัวอย่างแนวข้อสอบอุปมา อุปไมย สำหรับสอบ ก.พ. 2557
1. ผงซักฟอก : เสื้อผ้า ………………………….. ? : ใบหน้า
ก. สบู่เหลว                ข. แป้งฝุ่น
ค. ซักรีด                ง. ล้างหน้า
2. พวงมาลัย : ? ………………………………. พัดลม : บ้าน
ก. อาคารเรียน                ข. ดอกไม้สด
ค. รถบรรทุก                ง. ไหว้พระ
3. ต่างหู : ตะเกียบ …………………………… ? : ร้องเท้า
ก. ช้อนกลาง                ข. แหวนหมั้น
ค. จานชาม                ง. ดวงตา
4. ฉลาม : วาฬ ………………………… ? : นกเอี้ยง
ก. ทะเล                    ข. ท้องฟ้า
ค. เป็ดน้ำ                ง. ปลากระเบน
5. สปาเกตตี้ : ข้าวผัด ………………… ? : ทราย
ก. เส้นผม                ข. เส้นหมี่
ค. ดินเหนียว                ง. อาหาร
6. กระติกน้ำ : ? …………………………… ทรงกระบอก : ลูกเต๋า
ก. ใส่น้ำ                    ข. ปิระมิด
ค. ลูกบาศก์                ง. แก้วน้ำ
7. หน้าต่าง : ร่ม ……………………………. ? : หมวก
ก. บ้าน                    ข. ประตู
ค. กันฝน                ง. บานพับ
8. ไส้เดือนดิน : งูจงอาง …………………. ? : รถไฟฟ้า
ก. รถไฟ                ข. งูสามเหลี่ยม
ค. ตะขาบ                ง. รถบรรทุก
9. สงกรานต์ : สาดน้ำ ………………………… ปีใหม่ : ?
ก. จับฉลาก                ข. ฤดูร้อน
ค. ของขวัญ                ง. ฤดูหนาว
10. รูปธรรม : นามธรรม …………………………. ? : ธรรมะ
ก. ศีลธรรม                ข. ความดี
ค. สมุดบันทึกความดี            ง. จิตใจดี
11. ไฟแดง : สัญญาณ …………………………. รูปหัวใจ : ?
ก. สัญลักษณ์                ข. อวัยวะ
ค. ไฟเขียว                ง. รูปแบบ
12. เพศชาย : เพศหญิง ………………………. ? : เก้าอี้
ก. นั่งสบาย                ข. เพศที่สาม
ค. โต๊ะ                    ง. ห้องทำงาน
13. แมวหลับ : ไก่ขัน ……………………………ช้างเดิน : ?
ก. เป็ดว่ายน้ำ                ข. กระรอกกระโดด
ค. ปูไต่                    ง. ห่านจิก
14. ความสุข : ? ………………………………… สบายใจ : ทุกข์ใจ
ก. ความเศร้า                ข. เลิกรา
ค. ปัญหา                ง. หมางเมิน
15. ดื่มสุรา : ขังคุก ……………………………. ? : รับรางวัล
ก. เมาไม่ขับ                ข. แอลกอฮล์
ค. ทำความดี                ง. พนักงานดีเด่น

ตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับสอบ กพ 2557
1. บุคคลใดไม่สามารถคำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
ก. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข. เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
ค. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ง. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
2. วุฒิสภาไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2479                ข. พ.ศ. 2489
ค. พ.ศ. 2499                ง. พ.ศ. 2500
3. ในปี 2556 สหภาพพม่า จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ให้กับไทยในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่
ก. ระหว่างวันที่ 5 – 13 เมษายน 2556
ข. ระหว่างวันที่ 6 – 13 เมษายน 2556
ค. ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2556
ง. ระหว่างวันที่ 8 – 13 เมษายน 2556
4. ข้อใดคือผลกระทบจากการที่สหภาพพม่า หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ให้กับปนระเทศไทย ในปี 2556
ก. มีผลกระทบต่อการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
ข. มีความเสี่ยงที่อาจมีไฟฟ้าดับหรือไฟตกในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
ค. มีผลต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยโดยตรง
ง. ถูกทุกข้อ
5. สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากรูปแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองมีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน
ก. จำนวน 125 คน            ข. จำนวน 225 คน
ค. จำนวน 375 คน            ง. จำนวน 475 คน
6. South-East Asian Games Federation; SEAGF คือชื่อย่อของ
ก. สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข. คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ค. สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
ง. ผิดทุกข้อ
7. สภาผู้แทนราษฎรไทยประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดกี่คน
ก. จำนวน 300 คน            ข. จำนวน 400 คน
ค. จำนวน 500 คน            ง. จำนวน 600 คน
8. ในปี 2556 กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นอัตราเป็นกี่ขั้นอัตรา
ก. 6 ขั้นอัตรา                ข. 7 ขั้นอัตรา
ค. 8 ขั้นอัตรา                ง. 9 ขั้นอัตรา
9. จากนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลัง คาดว่าจะมีผลทำให้กระทบรายได้ของรัฐบาลในปี 2556 ประมาณเท่าไหร่
ก. ราว 25,000 ล้านบาท            ข. ราว 35,000 ล้านบาท
ค. ราว 45,000 ล้านบาท            ง. ราว 55,000 ล้านบาท
10. ใครคือบุคคลแรกที่นำไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในประเทศไทย
ก. เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง-ชูโต)
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตัวอย่างแนวข้อสอบเลขอนุกรม สำหรับสอบ กพ 2557
1. -555 -555 -555 -538 -231…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -21
ข. -22
ค. -23
ง. -24
2. -4 -979 -2953 -4912 -5843 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -6774
ข. -785
ค. -9987
ง. -1024
3. 0 913 938 1,475 2,014…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,999
ข. -2,458
ค. 2,549
ง. 2,454
4. -88 -12 23 59 1,069…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -7,795
ข. -7,796
ค. -7,797
ง. -7,798
5. -885 -886 -949 -884 -572 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 252
ข. 261
ค. -998
ง. -2013
6. 777 0 0 1 1…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 0
ข. 1
ค. 2
ง. 778
7.  -11 -18 -16 -10 86…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 172
ข. 173
ค. 174
ง. 175
8.  -1 -1 -1 0 3 …………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -4,567
ข. -5,454
ค. -9,993
ง. 7,998
9. -222 975 -2,180 -5,334 -2,179…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. -9,976
ข. -875
ค. 976
ง. 22
10. -14,125 -8,969 -3,813 2,120 8,058…………………(จงหาตัวเลขที่หายไป)……..
ก. 13,678
ข. 14,095
ค. 2,368
ง. -2,679

ใหม่หมด!! แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบปี 2557 >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบคลิก!!!

Tags: , , , , , , , , , , ,