[Download ฟรี!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Download ฟรี!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2555
ตัวอย่างแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง เนื้อหาประกอบด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง อาทิ ประวัติการไฟฟ้านครหลวง วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร จรรยาบรรณ พนักงาน การไฟฟ้านครหลวง ตราสัญลักษณ์ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงที่ควรรู้ ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) และ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาทฤษฎีไฟฟ้ากำลัง-อิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ เป็นต้น ท่านสามารถดาสน์โหลดเอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับการสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในปี 2555 ตามเอกสารแนบด้านล่างคะ [Download ฟรี!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2555

[Download ฟรี!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2555

แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2555

[Download ฟรี!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับการสอบในปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2555

รายละเอียดวิชา

แนวข้อสอบเก่า การไฟฟ้านครหลวง >>>> ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า การไฟฟ้านครหลวง คลิก!!

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 125 KB )

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 125 KB )

แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 110 KB )

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 150 KB )

แนวข้อสอบความถนัดเฉพาะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้ากำลัง >>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 200 KB )

เน้ื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะแสดงเมื่อท่านแสดงความคิดเห็น

Tags: , , , , , ,