แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลยพร้อมโหลด pdf ฟรี หลากหลายตำแหน่ง แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2562 แจกเฉพาะ 100 คนแรก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

 แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลยพร้อมโหลด pdf ฟรี หลากหลายตำแหน่ง ชั้นสัญญาบัตร 2562 แจกเฉพาะ 100 คนแรก

บอกก่อนเลยว่า เราเชื่อว่า แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2562 ปีนี้ ต้องเป็นที่ต้องการของหลายๆ ท่านอย่างแน่นอน มีหลากหลายตำแหน่งเลยคะ เข้ามาชมก่อนได้เลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลย ฟรี แจกเฉพาะ 100 คนแรก ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสนี้นะคะ เรียกได้ว่า ปีนี้ มาแรงมากๆ เลยหละคะ พลาดไม่ได้แล้ว ไปทดสอบความรู้ของท่านกันเลย วันนี้เป็นตัวอย่างของ ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ ที่นำมาฝากกันคะ

แนวข้อสอบ ทอ พร้อมเฉลยพร้อมโหลด pdf ฟรี หลากหลายตำแหน่ง แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2562 แจกเฉพาะ 100 คนแรก

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ สำหรับสอบ ปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
ข้อที่ 1. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 2. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือบุคคลตามข้อใด ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 3. ชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454
ข. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464
ค. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2454
ง. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2464

ข้อที่ 4. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474
ค. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ?
ก. การดื่มแล้วขับ
ข. ขับรถเร็ว
ค. คุยโทรศัพท์บนรถ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดคือกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562 ?
ก. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ข. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ค. วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ง. วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ข้อที่ 3. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้เริ่มรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ?
ก. ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ข. ไม่เกินยี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ค. ไม่เกินสามสิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ
ง. ไม่เกินสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ

ข้อที่ 4. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปภ.) ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดกี่ราย ?
ก. มีผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย
ข. มีผู้เสียชีวิตรวม 363 ราย
ค. มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย
ง. มีผู้เสียชีวิตรวม 563 ราย

ข้อที่ 5. จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 คือจังหวัดตามข้อใด ?
ก. จังหวัดสมุทรสงคราม
ข. จังหวัดนนทบุรี
ค. จังหวัดภูเก็ต
ง. จังหวัดเชียงใหม่

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2562 ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2562 ฟรี พร้อมเฉลย

 

* ***แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2562 ฟรี พร้อมเฉลย จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,