พร้อมเฉลย ฟรี เฉพาะ100คนแรก แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 รีบโหลด แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ก 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พร้อมเฉลย ฟรี เฉพาะ100คนแรก แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 รีบโหลด ภาค ก 2559

เป็น ตัวอย่าง แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 และ ตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ที่นำมาฝากกัน เพราะจาก สถิติในการออกสอบแต่ละปี ตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ในจุดนี้ ออกสอบบ่อยกว่าใครๆ รีบเข้ามาโหลด แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 กันเลยดีกว่าคะ จะได้ไปอ่านก่อนสอบ เฉพาะ100คนแรก รับ แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ก 2559 พร้อมเฉลย ฟรี ไปเลยคะ

 

20131126065509-สำนักงานอัยการ

 

พร้อมเฉลย ฟรี เฉพาะ100คนแรก แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 รีบโหลด แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ก 2559

แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2559 ของรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซี.ซี. (3.0 ลิตร) ปล่อยก๊าซเกิน 200 กรัมต่อกิโลเมตร ?
ก. จัดเก็บภาษี 30% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ข. จัดเก็บภาษี 35% จากเดิมจัดเก็บภาษี 25%
ค. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 30%
ง. จัดเก็บภาษี 40% จากเดิมจัดเก็บภาษี 45%

ข้อที่ 2. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบ ในปี 2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ?
ก. การเลี่ยงไปใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ
ข. สหรัฐสามารถทำการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
ค. ความล้มเหลวในการเจรจารเพื่อปรับลดระดับการผลิตน้ำมันดิบลงของ OPEC
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีก ลงได้กี่สตางค์/หน่วย ?
ก. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย
ข. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 2.05 สตางค์/หน่วย
ค. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.35 สตางค์/หน่วย
ง. ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.55 สตางค์/หน่วย

ข้อที่ 4. ล่าสุดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.5
ข. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.5
ค. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.5
ง. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.5

ข้อที่ 5. ความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2559 ตามการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) อยู่ที่กี่เมกะวัตต์ ?
ก. 18,570 เมกะวัตต์
ข. 28,470 เมกะวัตต์
ค. 36,890 เมกะวัตต์
ง. 49,890 เมกะวัตต์

ข้อที่ 6. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

ข้อที่ 7. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

ข้อที่ 8. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย
ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย
ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย
ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

ข้อที่ 9. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?
ก. เกิดจากเมาสุรา
ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด
ค. ขับรถประมาท
ง. เบรคแตก

ข้อที่ 10. อัตราภาษีรถยนต์ใหม่ของกรมสรรพสามิตในปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ข. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ค. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
ง. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

 

 

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559 เพิ่มเติม >>>>>

HOT! แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559

 

 

* เฉลยของแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด 2559เพิ่มเติม จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , ,