ทำได้ ก็สอบได้ แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ แนวข้อสอบตํารวจ ปราบปราม 61 สิบคะแนนเต็ม แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2560 ฟรี
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ทำได้ ก็สอบได้ แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ ปราบปราม 61 สิบคะแนนเต็ม ฟรี

ทำได้ ก็สอบได้ เพราะ แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ แนวข้อสอบตํารวจ ปราบปราม 61 ชุดนี้ คัดเอาเฉพาะออกสอบ เพื่อช่วยให้ท่านผู้สมัครสอบตำรวจ ปี 2561 ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบได้ไม่มากก็น้อย เรียกได้ว่า คุ้มสุดคุ้ม ดีกว่านั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆ นะคะ สิบคะแนนเต็ม แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2560 ฟรี ยกเอา แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่กำลังเป็นที่นิยมมาฝากกันคะ

ตำรวจ

ทำได้ ก็สอบได้ แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ แนวข้อสอบตํารวจ ปราบปราม 61 สิบคะแนนเต็ม แนวข้อสอบนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2560 ฟรี

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษายาวี
ค. ภาษาเสปน
ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 2. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น
ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง
ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 3. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 4. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านใด ?
ก. ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์
ข. ศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ค. ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ง. ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางเทคโนโลยี

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ในปี 2560 ?
ก. Datuk Ali Bin Abdullah
ข. Narciso G. Reyes
ค. นาย สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ง. Le Luong Minh

ข้อที่ 6. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี

ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 7. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ
ข. กรุงมะนิลา
ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 8. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 9. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์
ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 10. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ
ข. มีสาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ

ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ
ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

 

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2560-2561 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2560-2561 ฟรี

 

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ สายปราบปราม 2560-2561 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,