[ จัดเต็มชุดใหญ่! ] แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 จัดเต็มชุดใหญ่! แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [พร้อมเฉลย] 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-30 at 11.30.17 AM[ จัดเต็มชุดใหญ่! ] แนวข้อสอบกรมสรรพากร 59 จัดเต็มชุดใหญ่! แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร [พร้อมเฉลย] 2016
สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เปิดสอบในปี 2559 ตำแหน่งจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน มาอัพเดทเพิ่มเติม กับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน และเหตุการณ์อัพเดทล่าสุดในปี 2559 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร….

แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน ปี 2559

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.2%
ข. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 3.2%
ค. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 4.2%
ง. มีโอกาสที่จะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณ 5.2%

ข้อที่ 2. จากข้อที่ 1 ข้อใดคือปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ?
ก. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพ
ข. ความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่
ค. สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเลข NPLs
ง. ต้นทุนการผลิต/ค่าครองชีพมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ 3. จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้สรุปยอดผู้บาดเจ็บสะสมรวมทั้งสิ้นกี่ราย ?
ก. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 1,505 ราย
ข. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 2,505 ราย
ค. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 ราย
ง. ผู้บาดเจ็บสะสมรวม4,505 คน

ข้อที่ 4. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ก. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.4%
ข. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4%
ค. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.4%
ง. คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.4%

ข้อที่ 5. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 คือ ?
ก. เกิดจากเมาสุรา
ข. ขับรถเร็วเกินกำหนด
ค. ขับรถประมาท
ง. เบรคแตก

ข้อที่ 6. กีฬาซีเกมส์ (South-East Asian Games) จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด ?
ก. ประเทศไทย
ข. ประเทศมาเลเซีย
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศลาว

ข้อที่ 7. กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ.2560) เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่เท่าไหร่ ?
ก. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27
ข. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28
ค. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29
ง. เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30

ข้อที่ 8. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) คือประเทศใด ?
ก. ประเทศมาเลเซีย
ข. ประเทศไทย
ค. ประเทศไทย
ง. ประเทศพม่า

ข้อที่ 9. ข้อใดคือผลกระทบเชิงลบของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. ต้นทุนในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต ได้ในราคาที่ถูกลง
ค. เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทุนเมื่อประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีมากยิ่งขึ้น
ง. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน/เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ๆ

ข้อที่ 10. กรมขนส่งทางบกได้บรรลุข้อตกลงธุรกิจเดินรถข้ามประเทศรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับประเทศใด ?
ก. ประเทศพม่า
ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศมาเลเซีย
ง. ประเทศกัมพูชา

ข้อที่ 11. ข้อใดคือผลกระทบเชิงบวกของ AEC กับอุตสาหกรรมของไทย ?
ก. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี
ข. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ค. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) ยังไม่มีการป้องกัน
ง. เพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญของการเป็น AEC ?
ก. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
ข. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใดคือราคายางพาราแผ่นดิบในช่วงต้นปี 2559 จากตลาดกลางยางพาราสงขลา ?
ก. ประมาณ 17.77 บาท/กก.
ข. ประมาณ 27.77 บาท/กก.
ค. ประมาณ 37.77 บาท/กก.
ง. ประมาณ 47.77 บาท/กก.

ข้อที่ 14. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราในปี 2559 ปรับตัวลดลง ?
ก. การแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาท
ข. ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปรับตัวลดลง
ค. จีนชะลอการซื้อยาง และหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights