ฟรี พร้อมเฉลย โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 เฉพาะ 100 คนแรก แนวข้อสอบ ทอ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร สิทธิพิเศษ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ฟรี พร้อมเฉลย โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 เฉพาะ 100 คนแรก ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร สิทธิพิเศษ

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยคะ โดย ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี 2560 มาฝากกัน เฉพาะ แนวข้อสอบ ทอ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร 100 คนแรก เท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ฟรี พร้อมเฉลย ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ รีบหน่อยนะคะ 100 คนแรกที่โชคดี อาจเป็นคุณก็ได้คะ ไปดูกัน สิทธิพิเศษ โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ฟรี พร้อมเฉลย แจกให้เป็นอั่งเป่า

กองทัพอากาศ

ฟรี พร้อมเฉลย โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 เฉพาะ 100 คนแรก แนวข้อสอบ ทอ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร สิทธิพิเศษ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี 2560
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่ง เกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร ?
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) ?
ก. พ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก
ข. มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการ พิมพ์เป็น PPM ซึ่งช้ากว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์มาก
ค. พิมพ์ได้ทั้งแนวนอนที่เรียกว่า “พอร์ทเทรต” และแนวตั้งที่เรียกว่า “แลนด์สเคป”
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์ ?
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

ข้อที่ 4. สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด ?
ก. Office Automatic System หรือ OAS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Executive Informaion Systyem หรือ EIS
ง. Decision Support System หรือ DSS


ข้อที่ 5. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (input unit) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
ก. แป้นพิมพ์
ข. เครื่องพิมพ์
ค. หน้าจอ
ง. สาย LAN

ข้อที่ 6. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด ?
ก. สถาปนิก ข. ตํารวจ
ค. นักเขียน ง. แพทย์


ข้อที่ 7. การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ “หน่วยประมวลผลกลาง” เทียบได้กับอวัยวะส่วนใด ?

ก. ขาและแขน
ข. ตา
ค. สมอง
ง. หัวใจ

ข้อที่ 8.”GraphicalUserInterface:GUI” คืออะไรมีความสําคัญอย่างไร ?

ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก

ข้อที่ 9. เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN) เป็นการติดต่ออุปกรณ์สื่อสารตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปในระยะกี่ฟุต ?

ก. 1,000 ฟุต ข. 1,500 ฟุต
ค. 2,000 ฟุต ง. 2,500 ฟุต

ข้อที่ 10. ข้อใดคืออุปกรณ์ชี้ตําแหน่งสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ?
ก. ลูกกลมควบคุม (track ball)
ข. แท่งชี้ควบคุม (track point)
ค. แผ่นรองสัมผัส (touch pad)
ง. ถูกทุกข้อ


 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,