[เพิ่งค้นเจอคะ! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค] แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า พร้อมเฉลย 58-59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-10-22 at 6.58.57 PM[เพิ่งค้นเจอคะ! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค] แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า พร้อมเฉลย 58-59
กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกันกับตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยหลังจากที่เมื่อวานทางทีมงานได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตำแหน่งนักบัญชี และพนักงานบัญชีไปแล้ว วันนี้เลยกลับมาอัพเดทตำแหน่งยอดนิยมกับตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ากันคะ โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบในวันนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Substation Engineering) อาทิ อุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ประเภทของรีเลย์ป้องกันในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งงพนักงานช่างไฟฟ้า และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2558-2559 คะ….

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 2. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าด้วยกัน กี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

ข้อที่ 3. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV. แห่งหนึ่งมีความสูงของตัวล่อฟ้าในรูปแบบเสาล่อฟ้า โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ให้สูง hm=16.0+1.3 เมตร และมี ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm. ความสูงสูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ์ โดยระบบมีค่า BIL = 450 kV. จงหาค่า Zs เสิร์จอิมพีแดนซ์ ?
ก. 247.18 Ω
ข. 255.08 Ω
ค. 297.14 Ω
ง. 300.54 Ω

ข้อที่ 4. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุหลักของค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ?
ก. Convertor
ข. Power Rectifier
ค. Adjustable-Speed Drive
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. หน้าสัมผัสของ Circuit Breaker มักถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนตามข้อใด ?
ก. Sulfur hexafluoride
ข. Argon
ค. อากาศ
ง. น้ำมัน

ข้อที่ 6. ข้อใดคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า หรือ ฟอลต์ ?
ก. การลัดวงจร (Short circuit) ระหว่างเฟสต่อเฟส หรือเฟสกับดิน
ข. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over Voltage)
ค. การเกิดความถี่ตำ่ (Under Frequency)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดที่ใช้การดับอาร์กแบบลดความดัน ?
ก. Vacuum Circuit Breaker
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ SF6
ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ ลม
ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ น้ำมัน

ข้อที่ 8. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 9. รีเลย์ชนิดใดที่มีส่วนประกอบของโซลิคสเตตหรือสารกึ่งตัวนำ ?
ก. Electromechanical relay
ข. Electromagnetic attraction
ค. Electromagnetic induction
ง. Static relay

ข้อที่ 10. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>>>>> >>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมสอบ ปี 2558-2559 ชุดที่ 5 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,