แชร์ของเก่า! แนวข้อสอบตํารวจ วิชาภาษาไทย [พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-11-17 at 7.29.10 PMแชร์ของเก่า! แนวข้อสอบตํารวจ วิชาภาษาไทย [พร้อมเฉลย] แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 2559
ใกล้สอบแล้วสำหรับการเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 จำนวน 885 อัตรา วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอม เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ ชั้นประทวน สายอำนวยการเก่าๆ มาอัพเดท โดยตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ ชั้นประทวน สายอำนวยการ ที่ได้นำมาอัพเดทกันในวันนี้ มีเนื้อหาของ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ซึ่งเป่นรายวิชาพื้นฐานที่สอบในทุกปี หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดเป็นลักษณะของเสียงพยัญชนะ
1 เสียงที่เปล่งออกมามีระดับสูงต่ำ
2 เสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระและมีระดับสูงต่ำ
3 เสียงที่เปล่งออกมาแล้วถูกกักก่อนที่จะออกมาทางช่องปาก
4 เสียงที่เปล่งออกมาผ่านเส้นเสียงที่เกร็งตัวชิดกันปิดช่องทางลมจนสั่นสะบัดแล้วออกมาทางช่องปาก
2. คำในข้อใดมีเสียงสระประสมรวมอยู่ด้วย
1 เกะกะ สงสัย 2 ทิศทาง สะสม
3 อดอยาก ลำเค็ญ 4 ปวดแผล บาดเจ็บ
3. ข้อใดเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด
1 กัน บิน ปลูก นึก 2 แพะ กัน เจอ เบื่อ
3 โกรธ บวช เถอะ บวช 4 เพื่อน เจอะ เผียะ พิมพ์
4. รูปพยัญชนะท้ายในข้อใดมีเสียงเดียวกันทั้งหมด
1 นิจ พุธ ลาภ 2 เมฆ รูป นาค
3 เชิญ จร เพียร 4 ปราศ ทรัพย์ สังข์
5. คำใดเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนไปจะกลายเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมาย
1 กิน 2 กาง
3 กอย 4 กาว
6. เสียงวรรณยุกต์มีความสำคัญต่อภาษาไทยอย่างไร
1 ช่วยเพิ่มคำ 2 เพิ่มความไพเราะ
3 ช่วยในการประพันธ์ 4 ช่วยให้ออกเสียงคำได้สะดวก
7. ข้อใดเขียนเครื่องหมายวรรณยุกต์ถูกทุกคำ
1 เล่าปี่ อาเต๊า อาม่า 2 อั่งโล่ พะโล้ อาม่า
3 โควต้า ยี่ห้อ เฉาก๊วย 4 สามก๊ก ก๋วยเตี๋ยว สปอนเซอร์
8. คำใดออกเสียงไม่ถูกต้อง
1 ขรม ออกเสียง ขะ-หรม
2 ขมุกขมัว ออกเสียง ขะ-หมุก-ขะ-หมัว
3 ขยุกขยิก ออกเสียง ขะ-หยุก-ขะ-หยิก
4 ขะมักขะเม้น ออกเสียง ขะ-หมัก-ขะ-เหม้น
9. “ชาวบ้าน_____เข้าไปในอุทยานและตัดต้นไม้ทำลายป่า” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
1 ขโมย 2 ลักลอบ
3 ตัดโค่น 4 แอบอ้าง
10. “ศาสน์” มีองค์ประกอบเหมือนคำใด
1 มนต์ 2 จักร
3 เล่ห์ 4 บ้าน
11. คำว่า “ ดอกรัก” ในข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม
1 มาลัยดอกรัก
2 ยายนำดอกรักมาร้อยพวงมาลัย
3 พานพุ่มประดับด้วยดอกรักหลากสี
4 พ่อพาเจ้าดอกรักไปกินหญ้าในทุ่งนา
12. ข้อใดใช้คำสมุหนามเหมือน “ตะกร้อ 3 ใบในตะกร้า”
1 ทัพพี 2 แก้วน้ำ
3 ตะเกียบ 4 ช้อนส้อม
13. “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา” คำว่า “อะไร” เป็นคำสรรพนามชนิดใด
1 คำถาม 2 บ่งเฉพาะ
3 ไม่บ่งเฉพาะ 4 แทนนามที่เป็นส่วน ๆ
14. “เขาคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่” ข้อความนี้ ใช้คำกริยาลักษณะใด
1 กริยาช่วย 2 กริยาที่ต้องมีกรรม
3 กริยาไม่ต้องมีกรรม 4 กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม
15. พระสงฆ์พูดกับฆราวาส ท่านจะใช้สรรพนามแทนตัวท่านเองว่าอะไร
1 ผม 2 ฉัน
3 ข้าพเจ้า 4 อาตมา

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,